JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (mei 2003) Nr. 9

6 De digitale klassenkrant
Tjalling Brouwer
Schrijven is op school nog te vaak schrijven voor de juf of meester. Van echte communicatie is nauwelijks sprake. Schrijven voor een klassenkrant of schoolkrant is een realistische opdracht die heel goed in het taal- en stelonderwijs kan worden ge•ntegreerd. Een voorbeeld van de regionale digitale schoolkrant ’t Kempertje.

12 Conflictoplossing in scholen
Paul Kooiman, Leo Pauw
Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een samenleving waarin verantwoordelijkheid en betrokkenheid centraal staan. Daarin wordt op een andere manier met conflicten omgegaan. Hoe daar invulling aan te geven? Twee programma’s vergeleken.

16 JSW-boek 30 : drama en stellen
Marieke Soesbergen, Pauline Bulthuis

Er zijn genoeg leuke opdrachten voor schrijven en drama, maar de leerlingen ervaren ze niet altijd zo. Het onlangs verschenen boek “Motiveren tot stellen en drama” geeft suggesties leerlingen zo ver te krijgen dat ze met plezier en inzet gaan schrijven en met drama bezig zijn.

18 Startende leraren

Henk van Amerongen, Erik Ultee
In Hilversum is het openbaar onderwijs begonnen met structureel de startende leraren te begeleiden. Er is een begeleidingsprogramma opgesteld en er zijn mentoren opgeleid. Met een draaiboek in de hand houden de scholen de startende leraren binnenboord.

22 Scriptieprijzen voor het onderwijs
Fr. C. Mommers
De frater Romboutsstichting heeft drie scriptieprijzen uitgereikt die betrekking hebben op lezen. Een beschrijving van de drie winnende projecten.

29 De spreekbeurt
Erna van Koeven
De spreekbeurt levert over het algemeen voor de leerkracht weinig hoofdbrekens op. Leerlingen zijn ge•nteresseerd in elkaars spreekbeurt en deze vormt een welkome afwisseling in de dagelijkse activiteiten. Maar… leren kinderen er ook iets van? Een pleidooi voor een goede instructie.

36 Aanvankelijk lezen
Els Jelierse
In een interview vertellen leerkrachten van De Sprong uit Oirsbeek hun ervaringen met een nieuwe leesmethode in groep 3. Letters en woorden komen voort uit voorleesverhalen en de verhalen passen precies in de belevingswereld van de kinderen. Een interactieve methode.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online

Magda Bruin

21 Recensie
Zingend rekenen

25 Praktijkbijdrage
Marjolein Kool, Anneke Noteboom
Reken-zingen

34 Open Boek
Jos Walta
Jip en Janneke 50 jaar!

38 Dagboek
Vincent Klabbers

42 Kort

44 In Beeld
Theo van Hal

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek