JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 86 (mei 2002) Nr. 9

6 Leren lezen met frater Mommers
Marijke Schuilenburg
Drie van de vier scholen gebruikt de leesmethode Veilig leren lezen. Bedenker en grondlegger van deze methode is Fr. C. Mommers. JSW interviewde de frater die zich al ruim veertig jaar in het taalonder wijs heeft verdiept en nog steeds betrokken is bij de ontwikkeling van computerprogramma’s op het gebied van lezen.

12 Het debat als leersituatie
Christine Stam
Op de Alexander Roozendaal school in Amsterdam, een school voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, is men in de groepslessen logope die gestart met een serie debat teerlessen. Naast taal komen ook sociaal-emotionele aspecten aan bod. Kinderen ontdekten het debat als bruikbaar instrument in het dagelijks leven.

16 Samen werken met woorden
Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft
Van elke willekeurige les of klas senactiviteit kunnen leerkrachten een rijke ‘woordleersituatie’ ma ken. Het perspectief verschuift van de methode naar leerkracht vaardigheid. Niet het boek of methode, maar de leerkracht en de leerlingen samen staan centraal.

27 Morele en ethische vragen
Jan Ebskamp
Hoe neem je beslissingen bij morele dilemma’s? Om in een team methodisch en systematisch een dilemma aan de orde te stellen,is het belangrijk te weten voor welk ethisch principe je kiest en hoe je dat in het team bespreekt: maak je gebruik van een stappenplan of kies je voor de socratische methode?

31 De verlengde basisschool
Frans van den Hemel
Het ministerie van OCen W heeft aan de Timotheusschool in Amsterdam groen licht gegeven een experiment te starten waarbij kinderen negen jaar op de basisschool kunnen blijven, maar er geen sprake is van blijven zitten-
Door de onderbouween paar opeenvolgende jaren op te rekken, wordt een stevige basis gelegd voor kinderen die een langere leerweg nodig hebben.

RUBRIEKEN
10 www.jsw
20 Wereldwijd
23 Praktijkbijdrage
34 Open Boek
36 In de stage
38 Kort
40 IQ+
41 Gereedschap
44 In Beeld
46 Van de stapel