JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg.86 (april 2002) Nr. 8

6 Spelactiviteiten voor jonge kinderen
Jo Nelissen
Bij het Schooladviescentrum in Utrecht is het stimuleringsproject SamenRekenen enige tijd geleden gestart. Bij dit project zijn spelactiviteiten op gebieden van het realistisch rekenonderwijs ontwikkeld voor kinderen van anderhalf tot vier jaar. Leraren van de onderbouw krijgen in de toekomst steeds meer te maken met soortgelijke projecten.

12 Voortgezet technisch lezen
Marja Mulder
Eind groep 3 zijn de verschillen in leesniveau erg groot. In groep 4 zullen veel kinderen op een goed leesniveau moeten komen, omdat leesproblemen in groep 5 en hoger haast niet meer in te halen zijn. De oplossing van de auteur is het niveaulezen aan te vullen met instructie voor de zwakke lezers. Dit kan door bijvoorbeeld door de methode ‘Leesparade’ te gebruiken, deze heeft een leerlijn die zich richt op de zwakke lezers, zodat geoefend wordt op leestechniek en leesbegrip. Daarnaast zouden er meer goede kinderboeken op school aanwezig moeten zijn.

17 Wat vinden de lezers van JSW?
Eind vorig jaar kreeg een aantal abonnees een vragenformulier toegestuurd, waarop zij konden invullen hoe zij de artikelen in JSW waarderen. In dit artikel een korte impressie van de reacties.

20 Motorische remedial teaching
Corine Willemse
In januari vond er een studiedag over motorische remedial teaching (MRT) plaats. EŽn van de organisatoren was Frank Hofland. Hij pleit voor MRT op elke basisschool. Een interview.


27 Taal, lezen en wereldori‘ntatie
Ad Boes en Marike Venema
Jenaplanschool De Swoaistee in Groningen integreert taal, lezen en wereldori‘ntatie. Ervaringen van de kinderen worden gebruikt voor het tekenen en schrijven van een tekst. Teksten kunnen omgekeerd ook uitgangspunt voor een gesprek vormen. Lezen gaat altijd ergens over en kan dus heel eenvoudig aan wereldori‘ntatie worden gekoppeld. In dit artikel voorbeelden van de onderwerpen die op deze manier behandeld zijn.

34 De rookvrije basisschool
Renate Spruijt en Dani‘lle Frissen
Een aantal scholen in Nederland heeft het predikaat Rookvrije School. Een rookvrije basisschool levert een belangrijke bijdrage aan het voork˜men dat leerlingen gaan roken. Op de rookvrije basisschool is niet-roken de norm en zorgt zij voor een gezond leer- en werkklimaat.

RUBRIEKEN
10 www.jsw
16 Kort
18 Wereldwijd
23 Praktijkbijdrage
32 In de stage
36 Open Boek
38 IQ+
39 Gereedschap
44 In Beeld
46 Van de stapel