JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 106 (september 2021) nr. 1

Rekenspecial
De centrale vraag van het themanummer is ‘Wat heb jij nodig bij rekenen?’

06 Wat heb jij nodig bij rekenen?
Jarise Kaskens
Rekengespreksvoering heeft als doel onderwijsbehoeften op rekengebied te achterhalen. Profiteren leerkrachten van professionalisering in het voeren van rekengesprekken en wat levert de verkregen informatie op voor de dagelijkse praktijk?

12 Creatief denken bij rekenen
Isabelle de Vink en Marije Stolte
Het rekenniveau van leerlingen daalt (Inspectie van het Onderwijs, 2020). Met name het oplossen van complexere problemen vinden leerlingen ingewikkeld. Creatief denken helpt om zulke problemen op te lossen. Wat is creatief denken en hoe kunnen leerlingen dit bij rekenen ontwikkelen?

18 Hoe help je een kind met dyscalculie?
Hans van Luit
Leerlingen met dyscalculie of een ernstig reken-wiskundeprobleem komen er niet zelf achter dat in het rekenen sprake is van eenduidige afspraken en regels. Zij hebben meer en andere instructie en oefening nodig dan de andere leerlingen in de klas.

32 Het belang van automatiseren
Anne van Hoogmoed en Wilfred Hofstetter
Een deel van de leerlingen loopt vast met rekenen in de bovenbouw. In hoeverre wordt dat veroorzaakt door onderliggende tekorten in de automatisering? Hoe kom je hier als leerkracht achter? En wat kun je dan met die informatie?

40 Interview Mireille Smits en Hannah Bijlsma
Ronald Buitelaar
Mireille Smits en Hannah Bijlsma zijn beiden basisschoolleerkracht en combineren hun werk voor de klas met promotieonderzoek. Smits volgde na de pabo een masteropleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het afgelopen jaar verwierf ze een promotiebeurs voor leerkrachten, waarmee zij de rol van spel bij het jonge kind gaat onderzoeken. Bijlsma volgde de universitaire pabo aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde daarna een master Onderwijskunde en een Research Master af. Dit jaar hoopt zij met onderzoek naar ‘De validiteit en impact van leerlingpercepties van leskwaliteit’ te promoveren. Eerder was Bijlsma onder meer oprichter en voorzitter van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Vanaf dit schooljaar staat ze nog één dag per week voor groep 3. De overige dagen werkt ze voor de Inspectie van het Onderwijs, waar ze zich deels met onderzoek en deels met toezicht bezighoudt. Hun gemeenschappelijke deler: ze verbinden de onderwijspraktijk met onderwijsonderzoek.

Rubrieken

11 Over de grens
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk : Dyscalculie herkennen
29 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Laat ze lezen! : verhalend rekenen
45 Column
46 Je maakt wat mee!