JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 106 (oktober 2021) nr. 2

06 Kinderen als (sociale) changemakers
Basisscholen staan voor de uitdaging om burgerschapsonderwijs vorm te geven: kinderen voorbereiden op het deelnemen aan en vormgeven van de maatschappij. Veel scholen zijn zoekende naar de manier waarop. Kinderen leren sociaal te ondernemen is een sociale en duurzame invulling.

12 Zo zet je een schoolbibliotheek op
Kinderboeken horen thuis op een school en op de meeste scholen is een boekencollectie aanwezig (Stichting Lezen, 2021). Maar wat is een goede schoolbibliotheek? Wat is er nodig om een mooie, eigentijdse collectie op te bouwen en de bibliotheek up-to-date te houden?

18 Lessen vanuit topsport
Soms hoor je mensen verzuchten: ‘Ons werk is topsport.’ Meestal klopt dat niet. Topsporters leiden een extreem en eenzijdig leven. Bij crises kan je werk wel extreem worden. Maar ook bij de stress van alledag valt er wat te leren van succesvolle topsporters.

32 Translanguaging in de klas
In bijna iedere klas zitten tegenwoordig wel leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Hoe kun je deze meertaligheid inzetten om het welbevinden en het leren van kinderen te stimuleren? Enkele handvatten uit praktijk en onderzoek.

40 Interview Marjolein Moorman : ‘Je mag je niet neerleggen bij ongelijkheid’
De ongelijkheid groeit in Nederland. Het onderwijs lijkt de maatschappelijke verschillen steeds meer te benadrukken en te versterken. Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam, wil het tij keren. Moorman werkte jarenlang als docent en wetenschapper Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam alvorens ze haar plek vond als PvdA’er in de gemeenteraad van de hoofdstad. Meer dan genoeg om verder op in te gaan, maar nu ze zich sinds 2018 als wethouder inzet voor beter onderwijs is er veel te bespreken en de tijd kort.

25 Praktijk: Reflecteren met learning logs
Learning logs kunnen bijdragen aan een leercultuur, waarbij leerlingen reflecteren op hun leerproces. Het draagt bij aan het zichtbaar maken van het leerproces.