JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (februari 2021) nr. 6

06 Kom mee naar buiten!|
Ellen Rohaan
Het Scandinavische onderwijs staat wereldwijd bekend om haar hoge onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Opvallend is dat leerlingen in veel Scandinavische landen een aanzienlijk deel van hun schooldag buiten doorbrengen. Zou het vele buiten actief zijn de hoge leeropbrengsten kunnen verklaren?

12 Motiveren tot leesontwikkeling
Anneke Bemer
De ontlezing van de jeugd vraagt om actie en na de alarmerende resultaten van PISA-2018, is de roep om leesmotivatie te bevorderen alleen nog maar toegenomen. Maar zijn we in het basisonderwijs op de goede weg met leesbevordering?

18 Contextopgaven onderwijzen
Marcel Schmeier
Het onderwijzen van contextopgaven vraagt om een andere aanpak dan instructie over de rekenbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Hoe zorg je dat jouw leerlingen ook deze complexe contextopgaven goed maken?

25 Praktijk: Curatieve gedragsaanpak
Wouter Siebers en Carolien Verheyden
Ordeverstorend of grensoverschrijdend gedrag binnen de klas of school kan lastig zijn. Zeker als een eenduidige aanpak ontbreekt. Het stappenplan geeft concrete handvatten aan de leerling, de leerkracht en de ouders om probleemgedrag aan te pakken.

34 Teugels aantrekken of laten vieren?
Tamara Wally 
In elke groep zitten wel leerlingen die regelmatig zijn afgeleid, vaak impulsief reageren, of heel druk zijn. Ze komen daardoor op cognitief of sociaal gebied misschien wat moeilijker mee in de groep. Vaak willen deze kinderen (onbewust) iets zeggen met hun gedrag. ‘Ik heb geen grip op mijn gedrag!’ Hoe help je deze kinderen een stapje verder?

40 Interview Sjef Drummen : ‘Nieuwe onderwijsmodel massaal overgenomen’
Erik Ouwerkerk
Wie een bevlogen verhaal over onderwijs wil horen, is bij Sjef Drummen aan het juiste adres. Omdat achter de bevlogenheid van de oud-docent en -schoolleider en medeoprichter van het vernieuwende Niekée Agora onderwijs een schat aan ervaring en verdieping schuilgaat, spreekt hij op vele plekken in het (buiten)land. Ook voor JSW geeft hij graag zijn buitengewone visie op hoe goed onderwijs eruitziet.

Rubrieken

10 Social
11 Column
16 Apps enzo
23 Op de agenda
31 Vakliteratuur
38 Laat ze lezen! : lezen en inleven
46 Gereedschap : WegWijs VR
50 Je maakt wat mee!