JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (november 2019) nr. 3

06 Op een zinvolle manier toetsen
Gerben Verbeek en Simone ten Vaarwerk
Menig leerkracht ervaart het afnemen van leerlingvolgsysteemtoetsen als een stressvolle bezigheid. ‘Als de Cito-scores maar voldoende zijn.’ Hoe ga je van moeten naar willen?

12 Dynamic Assessment : een alternatief?
Femke van der Wilt en Chiel van der Veen
Dynsmic Assessment wordt gekenmerkt door een dialectische relatie tussen instructie en toetsing. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in wat leerlingen al kunnen en in het leerpotentieel. Dit kan een waardevol alternatief bieden voor gestandariseerde toetsen.

18 Wanner leest een leerling vlot genoeg?
Alma van Til en Martine Gijsel
De Drie-Minuten-Toets (DMT) kan tot en met groep 8 worden afgenomen. Is het ook mogelijk om eerder te stoppen met deze toets? En zo ja, wat is dan een geschikt moment?

32 Overgang naar voortgezet onderwijs
Bas ter Avest, Marijke Roos, Iris van Aalst en Louise Seger
Een soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs kan schooluitval of uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs voorkomen. Hoe kunnen scholen in beide sectoren samenwerken aan een doorstroomprogramma?

40 Interview Daisy Mertens
Erik Ouwerkerk
Daisy Mertens werd in 2016 uitgeroepen tot Leraar van het Jaar en in 2019 werd ze voor de Global Teacher Prize verkozen tot een van de tien beste leerkrachten ter wereld. Desondanks benadrukt ze dat ze als leerkracht nooit is uitgeleerd en zich blijft ontwikkelen.

Rubrieken

16 Apps en zo

22 Op de agenda

25 Praktijk : Zo werken kinderen aan hun leerproces

31 Stoppen of doorgaan?

36 Laat ze lezen!

39 Vakliteratuur

44 Over de grens

45 Column

46 Gereedschap

50 Je maakt wat mee!