JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (mei 2020) nr. 9

06 Betrokken bij wereldproblemen
Lida Klaver
Onze wereld verandert snel en wereldproblemen hebben impact op de eigen omgeving van burgers. Op dit moment hebben we te maken met de coronacrisis. Kinderen en jongeren zijn hier noodzakelijkerwijs bij betrokken. Hoe zijn kinderen en jongeren betrokken bij wereldproblemen en wat betekent dit voor het onderwijs?

12 Rekenonderwijs aan hoogpresterende kinderen
Vera Westra
In de afgelopen vijftien jaar is het aandeel hoogpresterende leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde kleiner geworden. Hoe doorbreken we deze dalende trend? Welke aanpassingen in het reken- en wiskundeonderwijs zijn daarvoor nodig?

18 Wat als een kind niet praat?
Eustache Sollman
Iedereen kent ze wel, de stille leerling die niet zoveel durft of van zich laat horen. Kan het selectief mutisme zijn? Hoe ga je hiermee om binnen je klas? Wat kun je doen in je klas?

32 Debatteren om te leren
Henk Wildeman
Op basisschool Het Mozaïek in Arnhem brengt debatteren leerlingen verder in hun ontwikkeling. Welke lessen kan het primair onderwijs hiervan leren?

40 Interview Ronald Heidanus
Erik Ouwerkerk
Ronald Heidanus denkt na over zijn vak en wil handelen naar zijn visie. Dat bracht hem op uiteenlopende plekken in het onderwijs, en zelfs naar Scandinavië, waar hij met zijn gezin een educatieve rondreis maakte. Met een koffer vol (onderwijs)ervaring werkt hij nu als intern begeleider op Jenaplanschool Jeanne D’Arc in Tilburg, waar hij vanuit de lerarenkamer vertelt over zijn visie op goed onderwijs.

Rubrieken

10 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap : Nieuwsbegrip
50 Je maakt wat mee!