JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 103 (september 2018) nr. 1

6 De leerkracht centraal
Mark van der Veen
De leerling krijgt tegenwoordig een behoorlijk centrale positie in het onderwijs. De opvatting dat de leerling controle moet hebben over het eigen leren is duidelijk hoorbaar. De leerling als centrale factor klinkt misschien aannemelijk, maar de vraag is of we die weg in het onderwijs moeten bewandelen en juist niet meer naar de leerkracht moeten kijken.

12 Leerkracht én leerling centraal
Marcel van Herpen
Waar gaan onderwijs en opvoeding over? Wie of wat moet het uitgangspunt zijn? Diverse -om elkaar heen draaiende- stromingen vechten om het gelijk van hun focus. Sommigen bepleiten dat de leerling in staat is om regisseur van zijn eigen ontwikkeling te worden, en anderen zijn bang dat de leerkracht en het curriculum hun waarden verliezen als er te veel vrijheid wordt gegeven aan jonge mensen. Wat is nu eigenlijk de rol van de leerkracht en de leerling hierin?

18 Vriendschap in de Kinderboekenweek
Ingrid Bilardie
Elk jaar kijken kinderboekenschrijvers reikhalzend uit naar het moment waarop het thema van de volgende Kinderboekenweek bekendgemaakt wordt. Want dat is het moment waarop je naar je eigen werk kijkt en denkt: welke boeken sluiten hierbij aan, welke lessen kan ik ontwerpen, hoe gebruik ik het thema dit jaar om kinderen enthousiast te maken over lezen? In 2018 is het thema ‘Vriendschap’. Hoe kun je dit thema als leerkracht in je groep vormgeven?

32 Mindfulness: hype of hoopvol?
Bernadette Lensen
Denk je bij mindfulness aan vaag en zweverig? Breekt het zweet je uit bij woorden als meditatie en yoga? Dan kan recent onderzoek met betrekking tot stress en welbevinden bij basisschoolleerkrachten jou mogelijk van gedachten doen veranderen. De resultaten zijn namelijk veelbelovend. Zou mindfulness een antwoord kunnen zijn op de ervaren werkstress?

40 Begin goed met een warme overdracht
Noëlle Pameijer
Er zijn leerkrachten die van mening zijn dat onbevooroordeeld starten met een nieuwe groep of nieuwe leerling professioneel is. Zij willen liever blanco starten, maar dat is een illusie. Je hebt altijd beelden van een groep of leerling, in enkele seconden vorm je je al een beeld van een leerling en diens ouders. Handelingsgericht werken hecht veel waarde aan een warme overdracht, vooral van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hoe doe je dat?

Rubrieken
10 Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW