JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 103 (april 2019) nr. 8

06 Voor elk kind een handreiking
Noëlle Pameijer
Elke leerling heeft het recht om gezien en gehoord te worden. Een mooie uitspraak uit handelingsgericht werken, maar hoe doe je dit? Formuleer een statement over iedere leerling, in één zin. Hoe leert deze leerling het beste?

12 Klassenopstelling centraal|
Marjolein Zwik
In schoolgidsen lees je regelmatig dat elke klas in tafelgroepjes zit. Het idee is dat dit vernieuwend en modern onderwijs oplevert. Komt deze klassenopstelling ten goede aan goed onderwijs? Hoe richten jij en je team dit in bij jou op school?

18 Betekenisvol taalonderwijs
Dolf Janson
De domeinen van het vak Nederlandse taal worden in de praktijk van taallessen te gemakkelijk als losse onderdelen aan de orde gesteld. Dat is een gemiste kans, want er zijn veel verbanden. Het herkennen van zulke verbanden is essentieel voor duurzame effecten bij de leerlingen.

25 Praktijk digitaal – Speeddaten
Samen ontwikkelen als team, het staat bij veel scholen hoog op de agenda. Een speeddatespel kan helpen om hier vlot mee aan de slag te gaan.

32 Leren leren de school in
Marloes Hoedjes-Koop, Mijke Smolders, Eline van Delft en Leontine van de Ven
Door samen met leerlingen bewust bezig te zijn met onderzoeken, plannen en nadenken over het leren worden leerlingen hier steeds beter in. Leerlingen die over meer zelfregulerende vaardigheden beschikken, behalen betere prestaties (De Boer, Donker-Bergstra, & Kostons, 2012). Zelfregulatie is gunstig voor de leermotivatie.

40 Interview Claire Boonstra
Erik Ouwerkerk
Claire Boonstra heeft een missie: het onderwijs moet radicaal anders ingericht. Met Operation Education zet ze op scholen voor alle niveaus en leeftijden zinvolle hervormingen in beweging met leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Op congressen en bijeenkomsten in binnen- en buitenland zet ze haar visie op onderwijs en onderwijstransformatie uiteen. 

Rubrieken

11 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!