JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 102 (november 2017) nr. 3

06 De leerling als kritische denker
Dolf Janson
In het rijtje met vaardigheden die belangrijk zouden zijn in de 21e eeuw, komt ook ‘kritisch denken’ voor.  Een schoolse invulling voor het verwerven van deze vaardigheid is niet zo eenduidig. Wat kan het begrip ‘kritisch denken’ inhouden en welke conditie maken het verwerven hiervan mogelijk? Hoe maak je als leerkracht van je leerlingen kritische denkers?

12 Samenwerken aan schoolsucces
Eva Naaijkens en Noëlle Pameijer
Handelingsgericht werken biedt een heldere en positieve handreiking voor leerkrachten. Het bestaat al ruim tien jaar, inmiddels past 75 procent van de basisscholen in Nederland elementen van hiervan op eigen wijze toe. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen van handelingsgericht werken en welke thema’s raken de praktijk van de leerkracht?

18 Werken met een doelenkaart
Rob van Bree, Hanneke van Bree, Daniëlle van Sleeuwen en Erica Wigard
Weten kinderen dat rekenonderwijs altijd doelgericht is? Op basisschool De Rank in Helmond ervaren de leerkrachten in groep 3 dat kinderen zich vaak niet bewust zijn van het doel van rekenactiviteiten en van de samenhang tussen opeenvolgende activiteiten. De inzet van een doelenkaart leidt bij kinderen tot doelbewustzijn en geeft hen zicht op hun eigen leerproces.

32 Tienminutengesprek: van deze tijd?
Peter de Vries
Veel scholen zijn dit schooljaar begonnen met het voeren van startgesprekken met ouders. Ouders en leerkrachten zijn doorgaans positief over dit gesprek, omdat een goede start met elke individuele ouder met het kind erbij zorgt voor een beter contact en het afstemmen van verwachtingen. Is het tienminutengesprek nog wel van deze tijd of kan dat ook effectiever?

Rubrieken

10  Abonnement op JSW
16  www.jsw.nl
22  Uitgelicht
25  Praktijk
29  Lezersactie
30  Schoolweek
36  Open boek
39  Van de stapel
42  Gereedschap
46  Verwacht in JSW