JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 102 (januari 2018) nr. 5

06 Vakken in het Engels
Marianne Bodde-Alderlieste
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is in opmars in het basisonderwijs. Hoe kun je verantwoord en praktisch met primary CLIL werken naar gedifferentieerde taalvaardigheidsniveaus van de leerlingen? Wat levert het combineren van taal en vakinhoud op?

12 Thematisch werken in samenhang
Martin Bootsma
Op veel scholen wordt thematisch gewerkt. Kennis van de wereld, geschiedenis en natuur en techniek wordt dan niet door middel van een methode aangeboden, maar in brede thema’s waarbij de eigen inbreng van kinderen groot is. Er wordt aan onderzoekend leren gedaan, de 21e eeuwse vaardigheden krijgen een plek binnen de thematische aanpak en de leerlingen zijn vaak intensief bezig om in groepjes aan opdrachten en idee├źn te werken. Is zo’n thematische aanpak zinvol?

18 Spelenderwijs vaardigheidsgesprek
Olga Stoffels, Bart van de Voort en Maartje van den Broek
De ontwikkeling van kinderen gaat verder dan het cognitieve vlak. Er is steeds meer bekend over en aandacht voor de executieve vaardigheden. Hoe maak je kinderen in woord en beeld eigenaar van persoonlijke ontwikkeling en hoe breng je hen op het gebied van werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en leren leren goed in kaart?

32 Intelligentie: nature of nurture?
Sarah Bergsen
Op 6 november 2017 vond de zevende editie van het internationale congres ‘Making Shift Happen’ plaats. Deze editie was het thema ‘The Battle of Nature versus Nurture’, refererend naar het aloude doch immer actuele debat over wat nu eigenlijk is aangeboren (nature) en wat is aangeleerd (nurture). Internationale wetenschappers en experts gingen tijdens keynotes dieper op dit thema in.

Rubrieken
10 Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
42 Gereedschap
46 Verwacht in JSW