JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (maart 2017) nr. 7

Special: Werkplezier

06 Verminder werkstress
Annemieke Schoemaker
Hoe komt het toch dat zoveel leerkrachten stress ervaren in hun werk? In Nederland heeft 14 procent van de werknemers te maken met burn-outklachten. In het onderwijs is dit zelfs 17 procent en dit wordt geweten aan de hoge werklast en de hoge mate van betrokkenheid. De werkdruk is hoog en leerkrachten hebben het zeer druk, maar hoe verminder je werkstress?

12 Professionele cultuur en welbevinden
Henk Galenkamp
In een professionele schoolcultuur leidt het gedrag van alle betrokkenen naar de doelen van de school en naar een toename van het welbevinden van iedereen. Dit komt leerkrachten, directie, leerlingen en ouders ten goede. Hoe kun je zorgen voor een professionele schoolcultuur?

18 Vergroot je werkplezier
Rinka van Zundert
We kunnen er niet om heen: de hoge werkdruk, steeds weer nieuwe eisen en leermethodes, de toegenomen toelatingsdruk, steeds meer leerlingen met speciale behoeftes en kritische ouders. Hoe kun je nu te midden van alle hectiek je rust en humor en vooral je werkplezier behouden? Vergroot je werkplezier door middel van de positieve psychologie.

32 Taal in de W&T-les
Edith Louman, Anne Hotze, Martine Gijsel, Jantien Smit en Meie van Laar
Er komt steeds meer aandacht voor de mogelijkheden om taal met wetenschap en technologie (W&T) te combineren. Door tijdens de voorbereiding van W&T-lessen expliciet aandacht te besteden aan de beoogde W&T-inzichten én de taal die daarvoor nodig is, kunnen leerkrachten zowel het denken van leerlingen als hun taalontwikkeling bevorderen.

40 Een eigen schrijfleerlijn
Marjolein Peltenburg, Suzanne van Norden, Jenneke Kester, Marleen Laan, Nathalie Veldwijk, Dorenda de Boer, Mariska van Elst
Om een impuls te geven aan het schrijfonderwijs is basisschool De Buitenburcht in Almere samen met de Marnix Academie in Utrecht een onderzoek gestart. In dit gezamenlijke onderzoekstraject geven leerkrachten zelf invulling aan hun schrijflessen. Hiervoor vinden de leerkrachten inspiratie en ondersteuning in een zelf ontwikkelde schrijfleerlijn.

Rubrieken

16 www.jsw
22
Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezeractie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW