JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (juni 2017) nr. 10

06 Startgesprekken voeren na de zomer
Peter de Vries
Steeds meer basisscholen beginnen het nieuwe schooljaar met startgesprekken met ouders. De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. Ontdek concrete handreikingen om na de zomer meteen toe te passen in de praktijk.

12 Effectief begrijpend leesonderwijs 
Heleen Buhrs
Begrijpend lezen is een belangrijk vak binnen het onderwijscurriculum. De nadruk in het begrijpend leesonderwijs wordt tegenwoordig vooral gelegd op het aanleren en het ontwikkelen van leesstrategieën. Dit zou moeten leiden tot beter tekstbegrip. Is dat echt zo? Hoe maak je als leerkracht van elke leerling ene goede, kritische begrijpend lezer?

18 Passende perspectieven rekenen
Ria Brandt-Bosman
Met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2011) en de Wet passend onderwijs (2014) wordt vanuit de overheid opnieuw benadrukt dat ook voor leerlingen die referentieniveau 1F niet halen en toch binnen het regulier basisonderwijs blijven er een passend aanbod is dat tegemoetkomt aan hun onderwijsbehoeften. Je kunt deze leerlingen hierbij helpen met de door SLO ontwikkelde Passende perspectieven rekenen.

32 Plezier in leren aanwakkeren
Ronald Wiedemeyer
In april 2017 verscheen het rapport de Staat van het Onderwijs 2015/2016. Hierin concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat de basisschoolleerling in Nederland minder gemotiveerd is dan in andere landen. Leerlingen lijken zelfs minder prestatiegericht te zijn dan in andere landen. Maak leerlingen die niet meer gemotiveerd zijn weer gemotiveerd en wakker zo het plezier in leren aan.

Rubrieken
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
42 Gereedschap