Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 42 (juni 2015) nr. 10

04 Werken met kinderen = samenwerken
Ruben Fukkink
Hoe organiseer je interprofessionele samenwerking efficiënt op het niveau van opvang, onderwijs en jeugdzorg? Op wat voor manier realiseer je een effectief en geïntegreerd aanbod voor kinderen? Een overzicht uit onderzoek, beleid en het PACT-project.

09 Aan de Slag!

10 Stimuleren kun je leren
Greet Caminada
Meespelen kan een mooie vorm zijn van spelstimulering op de speelplaats. Maar er zijn nog heel wat andere vormen van stimuleren, die soms zelfs heel simpel zijn. Wanneer je maar goed kijkt wat er gebeurt, zie je wat je kunt doen om het spel op een hoger plan te brengen.

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 Betrek ouders bij het tegengaan van pesten
Coby van Niejenhuis, Gijs Huitsing en René Veenstra
Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school gebeurt? Wat moet de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te brengen en in stand te houden?

20 PrentenboekIndruk

22 Besef van hoeveelheden bij jonge kinderen
Jo Nelissen
Veel jonge kinderen hebben al vroeg belangstelling voor hoeveelheden en tellen. Is gisteren of begrip van getallen aangeboden (nature) of  geleerd (nurture)? Of zit er nog anders? Drie standpunten onder de loep.

27 BoekIndruk

32 Journaal

28 Balans in nemen en geven van initiatief-Nabij zijn en meespelen
Elly Singer, Mehrnaz Tajik en Joy Otto

34 Verwacht in HJK