Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 2 (september 2008) Nr. 3

2 Verbouwing
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 SAVRY-vragenlijst, meisjes, agressie en agressiebestrijding
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Herhaling van gewelddadig gedrag is bij jonge delinquenten betrouwbaarder te voorspellen met behulp van de vragenlijst SAVRY. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Henny Lodewijks. Gedragsdeskundigen blijven wel nodig om de resultaten voor elke jongere te wegen.

8 De jongerenwerker, tolk van de straat
Barbara van Wijk
Nederland heeft last van hangjongeren. Van jongerenwerkers wordt verwacht dat ze de jongeren in toom houden. In zijn advies ‘Tussen flaneren en schofferen’ constateerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling echter dat het zinloos is om uitsluitend naar de jongeren zelf te kijken. De aanpak van overlast moet zich ook richten op de sociale omgeving, anders blijven kleine belangentegenstellingen tussen hangjongeren en omwonenden escaleren. Jongerenwerkers kunnen die escalatie tegengaan.

17 Antwoord op veelgestelde vragen over effectiviteit
Wieneke Bruinsma, Carolien Konijn
Effectiviteit is een belangrijk thema in de jeugdzorg. Steeds meer staat de vraag centraal welke resultaten de jeugdzorg boekt en hoe die resultaten kunnen verbeteren. Onder hulpverleners leven echter vragen over effectiviteit. Wat zijn precies algemeen en specifiek werkzame factoren en welke zijn belangrijker? Is programma-integriteit niet gewoon een keurslijf voor professionals? En wat moeten we in Nederland met al die buitenlandse interventies? De Amsterdamse jeugdzorgorganisatie Spirit inventariseerde dergelijke vragen onder haar hulpverleners. De vragen leven ook in andere jeugdzorginstellingen, en ze verdienen antwoord.

24 Afstemming nodig in Zorg- en adviesteams
Suzanne Rutz, Daan Wienke
Leerlingen die op scholen voor voortgezet onderwijs in Zorg- en advies (ZAT’s) worden besproken,, hebben vaak verschillende problemen tegelijk. Daarom bestaat een ZAT uit beroepskrachten van verschillende disciplines. De expertise van die disciplines wordt echter niet optimaal benut. Zo versterkt de jeugdgezondheidszorg nog te weinig informatie over achterliggende gezondheidsoorzaken van problemen, waardoor leerlingen mogelijk geen passende hulp krijgen. Leden van ZAT’s moeten de meerwaarde van hun eigen discipline en die van de andere leden kennen en duidelijke afspraken maken over de taakverdeling.

33 De lerende beroepskracht in de jeugdzorg
Harry Hens
Een beroepsopleiding levert geen volleerde beroepskracht op. Het echte werk leert hij pas op de werkvloer. De dagelijkse praktijk zit vol leermomenten. Door die ervaring verwerft de beroepskracht de competenties die nodig zijn om zijn werk goed te doen. Een goed loopbaanbeleid kan daarbij helpen, door duidelijk te formuleren welke competenties de beroepskracht precies nodig heeft en hoe hij die kan verwerven. Het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg draagt bouwstenen aan voor zo’n loopbaanbeleid.

45 Nieuwe databank stimuleert kwaliteitsverbetering en standaardisering
NJi
Joanka Prakken
De laatste jaren is het in de jeugdsector steeds vanzelfsprekender geworden te werken met richtlijnen en instrumenten. Dat sluit aan bij de groeiende aandacht voor effectiviteit en resultaatgericht werken. om inzichtelijk te maken wat er op dit gebied beschikbaar is en hoe de kwaliteit ervan is, bouwt het Nederland Jeugdinstituut / NJi de Databank Instrumenten, Richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

48 Subsidie voor verbeteren aansluiting tussen onderzoek en praktijk in jeugdsector
ZonMw
Yvonnen Benard
Het is weer mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen in te dienen voor onderzoek in de jeugdsector. ZonMw heeft de oproep voor de programmalijnen Implementatiekennis van Zorg voor Jeugd opengesteld. Aanvragen kunne doorlopend worden ingediend.

50 Gezondheid allochtone jeugd vraagt soms extra aandacht
RIVM
Joke van Wiering
Er zijn nog steeds verschillen in gezondheid tussen allochtone en autochtone kinderen in Nederland. Wie werkt met kinderen moet zich daarvan bewust zijn, omdat ziekten en ongezonde leefgewoonten het welzijn van kinderen aantasten. Een overzicht van belangrijke verschillen.