Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 1 (sept./okt. 2007) Nr. 3

2 Goed opvoeden
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Alcolholverbod voorkomt verslaving
PROEFSCHRIFT
Ton Ceelen

6 Spelen is leren
Carolien Gelauff-Hanzon

14 Meer meldingen en adviesvragen na campagne AMK
Cees Hoefnagels, Machteld Zwikker

22 Kleine groepen voor grote problemen
Annemiek Harder, Erik Knorth


30 Overzicht van vijftien jaar jeugdzorgonderzoek
Paula Speetjens

39 Scheiden, verlegen kinderen en anorexia nervosa
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen, Rian van Lierop

41 Met kennis de ontwikkeling van de sector ondersteunen
NJi
Tom van Yperen

43 Onderzoekers en professionals speeddaten bij ZonMw
ZonMw
Marjolein Mercx

46 Elektronisch Kinddossier biedt inzicht in zorgbehoefte
RIVM
Wike Lijs-Spek