Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 1 (juni/juli 2007) Nr. 2

2 Cijferen
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Meedrinken gaat automatisch
PROEFSCHRIFT
Ton Ceelen

6 Het fundament van Triple P.
Paula Speetjens, Ireen de Graaf, Geraldien Blokland

19 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af
Adrie Wolzak

26 Weten dat het werkt
Gert van den Berg, Marian de Graaf

35 Kansen en dilemma’s rond Centra voor Jeugd en Gezin
Bert Prinsen, Joanka Prakken

46 Bipolaire stoornis, opvoedingsondersteuning, stress en sport
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen, Rian van Lierop

48 Ondersteuning van professionalisering van de sector
NJi
Tom van Yperen

50 Maatschappelijke Opgaven Jeugd: trends en onderzoeksvragen
ZonMw
Maurice van Lieshout

53 Centrum Jeugdgezondheid verbetert Basistakenpakket
RIVM
Trudy Dunnink