Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 1 (april 2007) Nr. 1

2 Blikverruiming
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen, hoofdredacteur

4 Kleine groep haalt het beste uit peuterleidster
PROEFSCHRIFT
Ton Ceelen
Constatering uit het promotieonderzoek van Elles de Schipper naar de factoren die de kwaliteit van de interactie tussen leidsters en kinderen in de kinderopvang bepalen

7 Preventie van fysieke straf vraagt om maatwerk
Edith Geurts, Deniz Ince
Van pedagogische tik tot kindermishandeling

20 Vernieuwing van de pedagogische infrastructuur
Kees Bakker, Saskia van Oenen
Nieuwe kansen voor samenhang in onderwijs, opvang en opvoeding

30 De plaats van PMTO
Simone Hordijk
Nieuwe oudercursus vergeleken met bestaande interventies

37 Spirit onderzoekt eigen effectiviteit
Carolien Konijn, Ellen Schulze, Theo Schut
Praktijkgerichte analyse van methodieken

51 Interactie, schaamte, grenzen, angst, ADHD en weglopen
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Ouder-kindinteractie voorspelt gedragsproblemen
– Schaamte is bron van agressie
– Sociale grenzen
– Angstige kinderen
– ADHD-medicatie
– Weglopen ui justitiĀ‘le behandelinrichtingen

54 – 57 – 61 NJi , ZonMw en RIVM

De drie onderdelen van het ‘Kennisprogramma Jeugd’ van het ministerie van VWS: Kennisprogramma Jeugd van het NJi, het jeugdprogramma van ZonMw en het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM.

54 Nederlands Jeugdinstituut ontsluit kennis voor de beroepspraktijk
NJi
Tom van Yperen

57 ZonMw investeert in jeugdzorg
ZonMw
Marcel Senten

61 Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM wil preventieve zorg verbeteren
RIVM
Sabina Postma