Jeugd en Co — Jrg. 8 (februari 2014) Nr. 1

3 VacuŸm
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4 Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Merel van Dorp
– Nieuwe werkwijze levert bureau jeugdzorg Amsterdam certificaat op
– In cijfers
– Hoe staat het nu met
– Cover foto
– Expertiseteam voor zeer agressieve gezinnen gaat landelijk werken
– Jeugdzorg twittert
– Jongere in JJI moet verblijf zelf bekostigen
– Gegrond bezwaar tegen subsidiestop jeugdzorgplus
– De Agenda

7 Hoeveel mag je als bestuurder verdienen?
DE STELLING
Sigrid Starremans
Volgens de huidige Wet normering topinkomens mogen topfunctionarissen maximaal 228.599 euro verdienen. Veel jeugdzorgbestuurders hebben een jaarsalaris van anderhalve ton of meer. Een wetsvoorstel in voorbereiding regelt dat niemand in de (semi)publieke sector meer kan verdienen dan een minister.

8 ‘Dankzij jeugdzorg ben ik nu een ander mens’
UIT DE KNEL
Eva Prins
‘Help, mijn moeder wordt in elkaar geslagen.’ Ik weet nog dat mijn broer en ik in paniek naar de pizzeria renden. Ik was toen een jaar of vijf….’

10 Sociale media onbekend terrein voor jeugdzorg
SOCIALBESITAS
Mayke Calis
Bijna alle jongeren zitten op sociale media, maar onder jeugdzorgmedewerkers staat het gebruik ervan nog in de kinderschoenen. Daardoor missen zij essenti‘le informatie over cli‘nten en kunnen ze geen hulp bieden aan jongeren die verslaafd zijn aan hun smartphones.

14 Oude verworvenheden
COLUMN
Ella Kalsbeek

16 ‘Opvoeders zien eigen problemen onder ogen’
Eva Prins
De Zuid-Afrikaanse Adele Grosse (43) ontwikkelde succesvolle eigen krachttraining voor jongeren, ouders en (jeugd)hulpverleners. Haar motto: verandering begint bij jezelf. ‘Het zelfvertrouwen van de deelnemers stijgt.’

19 Ach vaderlief…
COLUMN
Joost van den Braak

21 Dochter als tolk
VOOR DE RECHTBANK
Eline Groenedaal
Een Irakese moeder bekent beschaamd dat zij jurken heeft gestolen voor haar drie dochters. Haar dochter fungeert als tolk. Niets mis mee?

22 Coaching in de klas
Ditty Eimers
Op de Lentse basisschool Het Talent komt jeugdzorg in de klas om leerkrachten te coachen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die in een klaslokaal of aan een tafeltje in de gang.

24 ‘Ze kregen me niet klein’
DE JEUGD VAN
Mayke Calis
Na de dood van haar vader werd Noraly Beyer als twaalfjarige vanuit Curaao naar een kostschool in Roermond gestuurd. ‘Als ze me ‘moorkop’ noemden, zei ik ‘kaaskop’ terug’.

28 Betere verloskundige zorg in een groep
TNO jeugd
Bij een tiental verloskundigenpraktijken in Nederland krijgen zwangere vrouwen geen ŽŽn-op-ŽŽn consulten, maar informatie en medische zorg in een groep. Deze methodiek, CenteringPregnancy, lijkt vroeggeboorte tegen te gaan.

30 Meten en Monitoren
PROFESSIONALISERING
Implementatieplan professionalisering jeugdzorg
De Monitor Professionalisering Jeugdzorg meet in hoeverre medewerkers zich autonoom, trots en vakbekwaam voelen. De resultaten zijn een goede graadmeter voor de professionaliteit van Nederlandse jeugdzorgorganisaties. In de monitor staan handreikingen voor hoe het (nog) beter kan.

33 ‘Acht jaar geleden ben ik begonnen met flamencodansen, toen het niet zo goed met mij ging. Mijn relatie was uitgegaan. Ik dacht: ik ga mijn leven anders inrichten en iets doen dat ik echt leuk vind.’
DE BOEL DE BOEL
Sigrid Starremans

34 Wat werkt in de gesloten jeugdzorg
WIE LEEST WAT
Merel van Dorp
Egidia Jetten (60), pedagogisch directeur Justiti‘le Jeugdinrichtingen de Hunnerberg en Den Hey-Acker.