Jeugd en Co — Jrg. 4 (september 2010) Nr. 6

3 Luisteren
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda
WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

8 Kun je afspreken welke zorgaanbieder welke doelgroep bedient? Utrecht probeert het
Hellen Kooijman
Utrecht telt maar liefst acht jeugdzorgaanbieders, maar hun aanbod is lang niet altijd effectief. Een oplossing is om meer te denken in specifieke doelgroepen. “We moeten een nichespeler worden. En in onze niche de beste zijn.”s

11
Dilemma
COLUMN
Ella Kalsbeek

12 Ouders zijn vaak boos of verdrietig wegens een OTS (onder toezicht stelling) of uithuisplaatsing. Toch luistert Bureau Jeugdzorg Gelderland naar ze. Beide partijen hebben er baat bij
Maria van Rooijen
Ouders hebben vaak felle kritiek op de jeugdzorg. Toch stimuleerde Bureau Jeugdzorg Gelderland de oprichting van het eerste Oudernetwerk van Nederland. “Hun signalen zijn een belangrijke bron voor ons kwaliteitsbeleid.”

16
Pas in de woongroep kon Tjolina Minderman afstand nemen van thuis
KIND UIT DE KNEL
Maria van Rooijen

18 Waarom Moeders Informeren Moeders zo goed werkt
Merel van Dorp
Moeders Informeren Moeders, vrijwillig en laagdrempelig. Horen hoe een ander het moederschap ervaart. Praten over hoe je omgaat met een almaar huilende of zieke baby. Of praktische tips uitwisselen. Dat is de kern van Moeders Informeren Moeders: ervaren opvoeders die beginners helpen hun eigen moederschap vorm te geven.

20 Volgens Justine Pardoen (hoofdredacteur Ouders Online) wantrouwen jeugdzorgwerkers ouders
Hellen Kooijman
Schenk jeugdzorg en consultatiebureaus niet klakkeloos je vertrouwen, zo adviseert Justine Pardoen regelmatig. Een gesprek over de kloof tussen ouders en de noodzaak van Ouders Online.

22 Welke behandeling helpt goed bij meiden met zelfdestructief gedrag
POLL

Merel van Dorp
Een dertienjarige met een vriend van vijftig, een studente die jarenlang lijnt en snijdt, pubers aan de gevaarlijke partydrug GHB. Op het congres over zelfdestructief gedrag bij meisjes, op 8 september in Utrecht, vroeg Jeugd en Co aan deelnemers: “Hoe bereik en behandel je zelfbeschadigende meisjes?’

24 In het Driehuis, een nieuwe zorgvorm, wonen behalve pleegouders alleen pleegkinderen

Annemiek Onstenk
Driehuisgezinnen op IJburg. EŽn kind en ŽŽn jongere die samen met ŽŽn speciaal getrainde volwassenen drie jaar lang in een gewone wijk wonen, naar een passende school gaan en ondersteunende therapie krijgen. Jeugd en Co bezocht dit nieuwe concept: het Driehuis.

25 Dan liever zitten

COLUMN
Ria van Asselt

26 Arthur Japin bouwde een goed huis op een krakkemikkig fundament

DE JEUGD VAN
Hellen Kooijman
De onveilige kindertijd van auteur Arthur Japin, “Ik overleefde door te fantaseren”. Hij werd op school getreiterd. Thuis mishandelde zijn vader zijn moeder. Jeugdzorg bleef op een afstand. “Als we de kinderbescherming erbij zouden halen, zou hij ons vermoorden.”

29 Ziekte en collegialiteit
HELPDESK
Ziek thuis en niet vervangen: wat te doen bij scheve blikken?

31 Gelukkig keek deze kinderrechter juridisch naar deze zaak
JURIDISCHE ZAKEN
Nienke Swart
Onschuldig tot het tegendeel bewezen is – ook minderjarigen.

32 Het Nederlands Jeugdinstituut over positief jeugdbeleid
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Het Nederlands jeugdbeleid is vooral gericht op het aanpakken van problemen. Daardoor is de aandacht voor talentontwikkeling op de achtergrond geraakt. “Een gemiste kans”, vindt Yvonne van Westering van het Nederlands Jeugdinstituut. “Als je de gewone ontwikkeling van kinderen en jongeren bevordert, werk je niet alleen aan preventie maar investeer je ook in de samenleving van morgen.”

34 Boeken
‘Vlaggensysteem’: Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel overschrijdend gedrag. En andere nieuwe uitgaven.