Jeugd en Co — Jrg. 4 (november 2010) Nr. 7

3 Gure wind
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma
Een explosieve combinatie…

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda

WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

8 Amsterdam en Den Haag schaffen op proef de indicatiestelling af. Goed voor de jeugdzorg?
Maria van Rooijen
Bij wijze van proef schaffen Amsterdam en Den Haag de indicatiestelling af voor sommige vormen van zware jeugdhulp. De regering wil immers af van overbodige bureaucratie. Maar kan dat wel? “We moeten oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien.” Indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg ter discussie; onwerkbaar of onmisbaar?

11 EUR 3400,00

COLUMN
Ella Kalsbeek

12 Het mes in het jeugdbeleid / Weinig vernieuwing, veel besparing: de jeugdsector is niet enthousiast over het kabinet-Rutte
Hellen Kooijman, Maria van Rooijen
Op de invoering van het adolescentenstrafrecht na zijn plannen van het kabinet-Rutte weinig vernieuwend. Dat er wordt gekort op het jeugdzorg0beleid was verwacht, maar doet toch pijn – vooral de forse ingreep in de Wajong. Deskundigen fileerden op verzoek van Jeugd en Co het regeerakkoord.

16 Jelto Wester heeft door Karakter* minder last van ADHD
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp
* Kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Karakter in Ede

18 Hulp aan kinderen van illegale ouders / Een klus voor Supervoogd!
Marieke Prins
Moeder is illegaal, kind heeft zorg nodig. Ziedaar een uitdaging voor de gezinsvoogd. Hoe help je een kind als de moeder geen verblijfsvergunning heeft? Makkelijk is het niet, maar met vasthoudendheid en een goede advocaat is veel te bereiken.

20 Jeugdzorgwerkers liepen tot nu toe niet warm voor professionalisering. Dat gaat veranderen voorspelt Ella Kalsbeek
Menno Bosma
Drie jaar is de jeugdzorg inmiddels aan het professionaliseren. Jeugdzorgwerkers liepen er tot nu toe niet erg warm voor. Dat gaat veranderen, verwacht Ella Kalsbeek, voorzitter professionaliseringsstuurgroep: “De jeugdzorg is uit het verdomhoekje. Nu breekt de warme fase aan.”

22 Wel of geen jointje binnen de instelling? / Jeugdhulpverleners over blowen in de instelling
POLL

Hellen Kooiman
Er wordt stevig geblowd door jongeren, vooral in risicogroepen. Op het congres ‘100% Helder’, over alcohol en drugsmisbruik onder jongeren, op 14 oktober in Utrecht, vroeg Jeugd en Co aan deelnemers: “Hoe streng is jouw instelling als het gaat om gebruik van softdrugs?” door Hellen Kooijman.

24 Een goed begin of half werk? Veel plannen voor starters, uitvoering blijft achter

Maria van Rooijen
Nieuwkomers in de jeugdzorg zouden een betere inwerkperiode krijgen. Lukt dat een beetje? Om afgestudeerde hbo’ers in hun eerste jeugdzorgbaan extra te ondersteunen, worden plannen gesmeed voor een traineeship. Maar waren er in de cao dan niet al afspraken gemaakt om nieuwkomers beter in te werken?

25 Verhalen

COLUMN
Ria van Asselt

26 Catherine Keyl heeft nog steeds last van het misbruik en de vernedering uit haar jeugd
DE JEUGD VAN
Hellen Kooijman
Catherine Keyl werd seksueel geĀ•ntimideerd door haar hoofdonderwijzer en geminacht door haar vader. Ze heeft er nog last van. “Ik heb maar drie opmerkingen nodig en ik ben helemaal nergens meer.”

29 Hoe stel ik de juiste vragen?
HELPDESK
Hulpverleners die (op de juiste manier) vragen…. worden niet overgeslagen!

31 Aanranding in het Tikibad
JURIDISCHE ZAKEN
Nancy Dekens
In de Herfstvakantie ging Mo vergezeld door zijn buurtvrienden en begeleiders van het buurtcentrum zwemmen in het Tikibad bij Duinrell. Wat leuk begon, eindigde op een Haags politiebureau.

32 Het Nederlands Jeugdinstituut over wat CJG’s kunnen leren van het buitenland.
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Ton Ceelen, Caroline Vink
Veel gemeenten in Nederland beschikken over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Maar lopen ouders er makkelijk binnen? Nederland kan wat dat betreft nog leren van het buitenland, blijkt uit een internationale expertmeeting en een studiebezoek van buitenlandse experts.

34 Boeken
‘Hoogvliegers en pechvogels’: Over de veerkracht van kinderen. En andere nieuwe uitgaven.