Jeugd en Co — Jrg. 4 (maart 2010) Nr. 2

3 N—g zo’n minister?
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma
N—g zo’n minister voor Jeugd en Gezin?

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda

WAT SPEELT
Gaston Dorren, Hellen Kooijman

8 Nieuwe trend: de voetbalclub als zorginstelling
Menno Bosman
Schoolverlaters, kinderen met obesitas, hangjongeren: ze kunnen tegenwoordig ook terecht bij de voetbalclub. Die brengt hun in speciale projecten zelfvertrouwen en teamgeest bij en maakt ze fit. Een kijkje bij FC Twente en amateurclub OSM’75.

11 Huiselijk geweld

COLUMN
Ella Kalsbeek
Vader gebruikt geweld, maar niemand helpt moeder en de kinderen

12 Zijn de centra voor Jeugd en Gezin zo toegankelijk en laagdrempelig als de bedoeling was?
Hellen Kooijman
Voor u getest: de CJG’s: Jeugd en Co speelt mystery-guest bij vier centra.

16 ‘De gezinsvoogd vroeg wŽl door’

KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp
Niki Ras had veel aan gezinsvoogd Ruud, die d——rvroeg

18
Martijn Tubbergen sloeg steil achterover van wat zij aantrof bij Den Engh
Merel van Dorp
Justiti‘le jeugdinrichting Den Engh? Onveilig, ontdekte de inspectie. Een militair regime, melden de media. Onder leiding van Martijn Tubbergen veranderde de naam in Almata en nog veel meer. “Ik sloeg bij mijn aantreden stijl achterover”.

20 Stuit bemoeizorg steeds meer op verzet bij cli‘nten?
Merel van Dorp
Hulp aanbieden aan zorgmijders vereist doorzettingsvermogen en een creatieve aanpak. Dat hoorden bezoekers van het congres ‘Een apart verhaal – bemoeizorg en outreachend werken’, op 1 februari te Amersfoort. Wordt het steeds lastiger om cli‘nten tot hulp te bewegen?, wilde Jeugd en Co van hen weten.

22 Alert4U brengt leidsters in de kinderopvang jeugdzorgexpressie bij
Gaston Dorren
Vier-minners in het vizier. Veel problemen bij kinderen worden (te) laat herkend. Maar ouders met kinderen in de kinderopvang schrikken van het woord ‘jeugdzorg’. Alert4U spreekt daarom van ‘iets extra’s bieden.’

23 Studenten
COLUMN
Ria van Asselt
Ik verbaas me over de na•viteit van de studenten

24 Zonder zijn pleegouders was Hanco Kolk geen striptekenaar geworden
DE JEUGD VAN
Hellen Kooijman
Hanco Kolk woonde vanaf zijn zeventiende bij pleegouders. Met jeugdzorg heeft hij nooit te maken gehad. “En dat is een heel goede beslissing geweest”.

27 Verboden woorden
HELPDESK

Het is ontzettend vies bij mijn cli‘nt, moet ik niet eerste helpen opruimen?

30 ‘Jongerenwerkers zijn mŽŽr dan doorverwijzers’
INGEZONDEN BRIEF
Annemieke Haks

31 “De overval zou geweldloos zijn”

JURIDISCHE ZAKEN
Nancy Dekens
Zachtaardig, beleefd en medeplichtig aan een nachtmerriedelict

32 Wettelijke erkenning voor beroepen in de jeugdzorg
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Eind vorig jaar kondigde minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin aan dat beroepen in de jeugdzorg wettelijke erkenning krijgen. Wat betekent dat voor de individuele jeugdzorgwerker en de sector.

34 Boeken
‘Jeugdige veelplegers’ en andere nieuwe uitgaven.