Jeugd en Co — Jrg. 2 (september 2008) Nr. 6

3 Beoordelen
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

6 Ingrijpen achter de voordeur
OPVOEDSTEUN
Maria van Rooijen
Er moet eerder worden ingegrepen in gezinnen waar kinderen gevaar lijken te lopen, zo klinkt het steeds vaker. Sommige gemeenten dreigen zelfs de uitkering te korten als een gezin geen hulp wil aanvaarden. De vrijblijvendheid behoort duidelijk tot het verleden. Maar wat hebben hulpverleners precies te bieden?

12 Meer coaching, meer kansen, meer keuze
ARBEIDSVOORWAARDEN
Corien van Zweden
In de nieuwe cao voor jeugdzorg zijn vernieuwende afspraken gemaakt over scholing, ontwikkeling en verlof. Alles om de jeugdzorg aantrekkelijker te maken en de grote personeelsuitstroom tegen te gaan. “We willen een prettige sector zijn waar mensen nog lang en gelukkig werken.”

16 “De stop-reactie werkt niet”
INTERVIEW
Hellen Kooijman
Criminoloog Peter van der Laan kreeg veel kritiek op onderzoek waaruit bleek dat ŽŽn op de drie tien- en elfjarigen zich schuldig maakt aan crimineel gedrag. De cijfers zouden opgeblazen zijn. Onjuist, meent Van der Laan. Een gesprek over “misdadige kinderen” en de rol van gemeenten.

18 “Ze moeten niet aan me komen”
SEKSUALITEIT
Merel van Dorp
Vooroordelen over homomannen (“verwijfd”) en lesbische vrouwen (“manwijven”) zijn hardnekkig. Ook jeugdzorgcli‘nten lopen er voordurend tegenaan, bij leeftijdgenoten Žn hulpverleners. “Holebi’s zijn onzichtbaar omdat ze zich onveilig voelen.”

22 Directeur weg, kou niet uit de lucht
BESTUUR
Marieke Prins
Directeur Wiel Janssen stapte op bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Wat blijft, is de kloof tussen de top – raden van toezicht en bestuur, regiodirecties – en het personeel.

24 Tussen steunen en straffen
REPORTAGE
Hellen Kooijman
Harde repressie van hangjongeren werkt niet, schreef onlangs de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Maar ook zachte heelmeesters kunnen stinkende wonden maken, meent de Raad, die daarom pleit voor een combinatie van soft en stevig. Jeugd en Co bezocht een voorbeeld van beide soorten aanpak.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

10 Kind uit de Knel
Merel van Dorp
Kevin de Nys gooit niet meer met meubilair.

15 Bureaucratie
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 ‘Jullie knabbelen aan ons werk, dat is goed’
OVER DE HEG
Marieke Prins
Prettige kleuren en geuren horen bij een goede zorg, vindt het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam. Mark van den Eshof, directeur bij het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule in Amsterdam spreekt er met Ines von Rosenstiel, hoofd van de kinderafdeling, en pedagogisch medewerker Angela Jellesma.

25 Ouders blijven ouders
COLUMN
Ria van Asselt

27 HELPDESK (nieuw !)
Mogen allen gedragswetenschappers indicatiebesluiten beoordelen?

29 Waarom reageren hulpverleners zo negatief op zwijgen?
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal

30 Het Nederlandse Jeugdinstituut over de media als medeopvoeder.
SERVICE
Joanka Prakken
Digitale kinderlokkers, webcamgluurders, jongeren die zich laten inspireren door gewelddadige games of seksistische videoclips. Wie de berichtgeving erover volgt, is geneigd zijn kroost zo ver mogelijk uit de buurt van de media te houden. “Niet doen”, zegt Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut / NJi. “Als ouders en andere opvoeders het mediagebruik van kinderen en jongeren goed begeleiden, kunnen moderne media juist positieve effecten hebben op hun ontwikkeling. Ze kunnen er ook veel van leren.”

33 Boeken
Opvoeding en bescherming achter “tralies” en andere nieuwe uitgaven.

34 Werkvloer
Verwijsindex maakt netwerk van hulpverleners zichtbaar, plus de agenda.