Jeugd en Co — Jrg. 2 (november 2008) Nr. 7

3 Geschreeuw
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

8 Familie en vrienden als hulptroepen
HULPVERLENING
Merel van Dorp
Aanhangers bejubelen Eigen Kracht-conferenties en het ministerie voor Jeugd en Gezin beveelt het inzetten ervan aan bij Centra voor jeugd en Gezin en Bureau jeugdzorg. tegelijk vrezen hulpverleners dat de conferenties tot minder professionele en minder veilige zorg leiden. Jeugd en Co maakt de balans op.

12 Van zwijgen naar melden
KINDERMISHANDELING
Gaston Dorrren
Hulpverleners hebben in het verleden veel gevallen van kindermishandeling laten passeren door weg te kijken. er wordt hard aan gewerkt om dat onmogelijk te maken. Maar wat is de beste aanpak? Een meldcode? Of toch een meldplicht?

18 “Meer bevoegdheden nodig voor Rouvoet”
INTERVIEW
Hellen Kooijman
Als het aan GroenLinks parlementari‘r Tofik Dibi ligt gaat de jeugdzorg fors op de schop. Een gesprek over een parlementaire enqute, stemrecht met zestien en het “mysterie” rond Rouvoet.

20 Vastzitten in verdriet
JEUGDHULPVERLENING
Merel van Dorp
Ze wachten op het schoolplein tevergeefs op hun moeder of zien maandenlang hun vader niet. Kinderen van gedetineerde ouders vormen een vergeten groep bij jeugdzorg..

24 Accent ligt op jonge kinderen
ORGANISATIE
Vera Andree
Met Centra voor Jeugd en Gezin die opgroei- en opvoedhulp bieden, heeft men er her en der in Europa al ervaring. Een aantal buitenlandse deskundigen vertelden er onlangs over in Utrecht, op uitnodiging van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). “In ŽŽn keer een doelgroep van min 9 maanden tot 23 jaar bereiken is onmogelijk.”

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

11 Beleid en regels
COLUMN
Ella Kalsbeek

16 Jeroen Lemmens slikt geen antidepressiva meer
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp

22 Omgaan met boze ouders
HOW TO
Menno Bosma
Ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen – ze leiden vaak tot onbegrip en heftige reacties bij de ouders. En bij sommigen is er minder nodig om de woede hoog te laten oplaaien. Wat te doen wanneer de emoties om (dreigen te ) slaan in agressie tegen u als hulpverlener?

25 Plezier
COLUMN
Ria van Asselt

29 HELPDESK (nieuw !)
Bereikt het Centrum voor Jeugd en Gezin wel de probleemgezinnen?

31 Pleiten bij de rechter, pleiten bij de ouders
JURIDISCHE ZAKEN
Nancy Dekens

32 Meldcode steunt beroepskracht bij aanpak kindermishandeling
SERVICE – MELDCODE KINDERMISHANDELING
Joanka Prakken
Uit onderzoek blijkt dat beroepskrachten die over een meldcode beschikken bij een vermoeden van kindermishandeling gemiddeld drie keer vaker overgaan tot handelen dan beroepskrachten zonder meldcode. Daarom wil de overheid beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling verplichten met een meldcode te werken.

34 Boeken
Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten en andere nieuwe uitgaven.