Jeugd en Co — Jrg. 2 (mei 2008) Nr. 3

3 Consequent zijn
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

6 Beter beschermd in de buik
JEUGDBESCHERMING
Hellen Kooijman
Jeugdzorg begint steeds vaker in de buik. Door ‘risicozwangeren’ intensief te begeleiden, kan ondertoezichtstelling worden voorkomen.

12 Voogd en gezin werken nu samen
DELTAPLAN
Merel van Dorp
Engageren en confronteren: Het Deltaplan in de praktijk.

16 ‘Zulke hulp krijgen ouders nergens anders’
INTERVIEW
Hellen Kooijman
Tischa Neve: “Schatjes verlaagt de drempel naar hulp.”


18 Schouderklopje met effect
CLIèNTENZORG
Merel van Dorp
Aanraken maakt cli‘nten vriendelijker en rustiger.

22 Hulp uit ervaring
OPLEIDEN
Mari‘lle van Bussel
Biedt de ervaringsdeskundige meerwaarde?

24 Prins gezocht
BESTUUR
Menno Bosma
Jeugdzorgdirecteuren gaan bureaucratie te lijf.

26 ‘Gebruik je trots!’
REPORTAGE
Merel van Dorp
Op illegalenbezoek in Amsterdam met dominee DubŽ.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De Jeugdzorg reageert…

10 Kind uit de Knel
Merel van Dorp
Het Antillianen Project Arnhem sleepte Germaine Mota erdoor.

15 Armoedig
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 ‘Hulpverleners moeten de ‘couleur locale’ van de school aannemen’
SHAKEHANDS
Vera Andree
Sjef Czyzewski van Bouman GGZ praat met Max Hoefeijzers van het Da Vinci College over een verslavingssteunpunt.

27 Afstandsmoeder
COLUMN
Ria van Asselt

29 Ondertoezichtstelling (ots) laat ouderlijke rechten en plichten intact
JURIDISCHE ZAKEN
Ben Bentem
Een ots laat ouderlijke rechten en plichten intact.

30 De opmars van Zorg- en adviesteams (ZAT’s) in het onderwijs
SERVICE
Joanka Prakken
Het Nederlands Jeugdinstituut over de opmars van ZAT’s.

33 Boeken
‘Tegen de zon in kijken’ en andere nieuwe uitgaven.

34 Werkvloer
Werken en leren in de justitieketen, plus de agenda