Jeugd en Co — Jrg. 2 (februari 2008) Nr. 1

3 Nieuw in 2008!
REDACTIE
Menno Bosma

6 Doe mij maar een vrijwilliger
HULPVERLENING
Merel van Dorp

Ze worden wel de smeerolie van de jeugdzorg genoemd: vrijwilligers.

12 Eerst vreemdeling, dan pas kind
ILLEGALEN
Hellen Kooijman
Jonge illegalen helpen, mag het of moet het?

16 ‘We hebben een radicale breuk nodig’
INTERVIEW
Mari‘lle van Bussel
Wim van Amerongen wil jeugdveldwachter.

18 Geen ingedoken sjakie graag!
PERSONEELSBELEID
Mari‘lle van Bussel
Betrek cli‘nten bij sollicitaties.

22 Herstel zonder rechter…en liefst ook zonder cel
HOEDOENDEBURENHET?
Menno Bosma
Jeugdzorg in Belgi‘: weinig dwang en straf.

24 Reddende interims
BESTUUR
Mari‘lle van Bussel
Provincies grijpen in bij Bureaus Jeugdzorg.

26 ‘Een paard neemt je zoals je bent’
REPORTAGE
Mari‘lle van Bussel
Behandeling met dieren veelbelovend.

RUBRIEKEN

4 Berichten, feiten & cijfers
Wat speelt
– Wachttijden kunnen fors lager
– ‘Lokaal’ EKD (Elektronisch Kinddossier) kan wl uitwisselen
– Initiatieven tegen jeugdzelfdoding
– Gamen werkt tegen ADHD

5 Vrijwilligers bereiken soms meer …

Wat speelt / cartoon
Djanko

5 ‘Omdat ik het zeg’
Wat speelt
De jeugdzorg reageert op …

10 Kind uit de Knel
Merel van Dorp
Riesanne Klitsie voelt zich niet geholpen door jeugdzorg.

15 Wat doe je met messen en coca•ne?
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 Een welkome luis in de pels
SHAKE HANDS
Vera Andree

25 Ouders missen soms kans op kans
COLUMN
Ria van Asselt

29 Juridische Zaken
Ben Benthem
Ook gescheiden ouders hebben recht op informatie.

30 Het Nederlands Jeugdinstituut over het congres jeugdzorg in onderzoek
SERVICE
Ton Ceelen

33 Boeken
Geweldloos verzet in gezinnen en andere nieuwe uitgaven.

34 Werkvloer
Beroepsverenigingen gaan de boer op plus de agenda.