Jeugd en Co — Jrg. 1 (september 2007) Nr. 6

3 Angsten en modes
REDACTIE
Menno Bosma

6 Jeugdzorg wordt een vak
PROFESSIONALISERING
Ton Ceelen
Professionalisering betekent: in competenties investeren. Anders heeft tuchtrecht geen zin.

12 Met lede ogen?
HULPVERLENING
Hellen Kooijman
Door meiden weerbaar te maken, zorg je dat ze uit handen blijven van loverboys.

16 ‘De jeugdzorg is conservatief’
INTERVIEW
Menno Bosma
‘De jeugdzorg is niet ge•nteresseerd in nieuwe ontwikkelingen’, vindt Hans Nieukerke.

18 ‘Eerst moet je de brug zoeken, dan kun je verder’
ALLOCHTONEN
Marieke Prins
Ook lijfstraffen kwamen ter sprake in de cursus die BJZ Amsterdam aan imams aanbood.

22 ‘Straks trapt mijn moeder de voordeur in!’
REPORTAGE
Merel van Dorp
‘Ik moet weg uit Velp!’ De spoedzorg van BJZ Gelderland.

26 Niet jonger vervolgen, wel langer zorgen
ONDERZOEK
Menno Bosma
Achtjarigen vervolgen is geen goed idee, vinden lezers van Jeugd en Co.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

11 Kind uit de Knel
Merel van Dorp
Remon Talens wordt hovenier in plaats van grasmaaiers te gooien.

15 Sa•da is weer aan de slag
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 ‘Ik heb de kritiek vooral als een kans gezien’
OVER DE HEG
Jolanda Keesom
Een crisis biedt kansen, vinden Peter Lucassen van BJZ Overijssel en Agnes Kuiper van Harreveld.

25 Juridische Zaken
Ben Bentem
Kun je naast je werk bij Bureau Jeugdzorg als ondernemer actief zijn?

27 Wat doe je met een 16-jarige dakloze met een baby?
COLUMN
Ria van Asselt

30 Het Nederlands Jeugdinstituut over de beste aanpak kiezen
SERVICE
Jolanda Keesom

33 Boeken
Probleemgedrag tijdens de middelbare schoolperiode en andere nieuwe uitgaven plus de agenda.

34 Werkvloer
Jeugdzorg opeens populair als werkgever.