io Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 32 (voorjaar 2012) Nr. 62

2 Nieuwe uitgaven bij het Europees Platform
– Boek: Doordacht op weg naar tweetalig Duits
– Brochure cursusaanbod primair onderwijs 2012-2013
– Brochure cursusaanbod voortgezet onderwijs 2012-2013
– Fact sheet Bios: Bevordering internationale ori‘ntatie en samenwerking
– Fact sheet Comenius: Europa in de klas
– Folder Netwerk internationalisering voortgezet onderwijs


3 Global village
VOOR DE LEZER
Pieter Tekelenburg (Europees Platform – directiesecretaris en hoofd unit Algemene Zaken)

4 Grenzeloos talent / Uitblinken als schoolcultuur
ALGEMEEN
Jindra Divis (Europees Platform) & Peter Hettema
Excellentie is een hot item geworden in het onderwijs, daartoe aangemoedigd door overheid en politiek. Nederland moet gaan behoren tot de top 5-kenniseconomie‘n van de wereld, zegt het kabinet. En daarvoor is natuurlijk uitstekend onderwijs nodig, als belangrijke pijler in de kennisdriehoe
k onderwijs – onderzoek – innovatie. Er is de laatste jaren veel geschreven over het niveau van het Nederlandse onderwijs, al dan niet afgezet tegen het buitenland.

6 Gap year: tussenjaar in buitenland is populair
ALGEMEEN
Margie Geurts (Europees Platform
en Nuffic)
Steeds meer jongeren kiezen ervoor om na het eindexamen een tussenjaar te nemen, voordat ze gaan studeren. Een jaar high school in Amerika, reizen en werken in Australi‘, vrijwilligerswerk in Afrika: de mogelijkheden zijn eindeloos. Het Europees Platform en de Nuffic onderzoeken wat de beweegredenen zijn achter dit zogenoemd gap year in het buitenland.


7 Het nieuwe LLP heet: Erasmus for all
ALGEMEEN

Katinka Stieger (Europees Platform)
Eind 2013 loopt na 7 jaar het huidige Leven Lang Leren programma af, het Europese subsidieprogramma voor internationaliseren in het onderwijs. Al enige tijd wordt hard gewerkt aan een opvolger voor dit programma. In november 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de opvolger van LLP: ‘Erasmus for All’. Dit is de voorlopige titel van het nieuwe programma, dat een bundeling is van de huidige programma’s Comenius, Grundtvig, Study Visits, Leonardo da Vinci en Erasmus.

9 Focus op: Onderwijssamenwerking tussen Nederland en Turkije
ALGEMEEN
Marcia Joosen (Europees Platform)
In 2012 staan Nederland en Turkije stil bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen. In 1612 werd Cornelis Haga in Constantinopel benoemd als eerste ambassadeur van de toenmalige Republiek der Nederlanden aan het Ottomaanse hof. De handelsbetrekkingen tussen het Osmaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, en Nederland gaan overigens al verder terug.

10 Systeemdenken uitproberen in internationaal verband / Basisscholen experimenteren met elkaar
UIT DE PRAKTIJK / BASISONDERWIJS
Floor Nusink (Europees Platform)
Basisschool Amby in Maastricht voert sinds 2010 een
Comenius Schoolpartnerschap uit, samen met scholen in Duitsland, Hongarije en Spanje. Het partnerschap International Steps towards a Sustainable Future (ISSF) heeft als thema ‘milieu’ en wil leerlingen een andere manier van denken bijbrengen.

12 Door internationale samenwerking anders kijken naar wiskunde / Amsterdamse school wint eerste Europese eTwinningprijs
VOORTGEZET ONDERWIJS
Floor Nusink (Europees Platform)
Afgelopen schooljaar voerde Erik Atsma, docent wiskunde op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam, het project A Taste of Maths (ATOM) uit, met collega’s in Roemeni‘, Tsjechi‘, Spanje, Griekenland en Itali‘. Het project was een groot succes en won de Europese eTwinningsprijs! Het is de eerste keer dat een Nederlandse school deze prijs in de wacht sleept.

13 Word lid van Nivo netwerk internationalisering voortgezet onderwijs / Breng lijn in de internationaliseringactiviteiten van uw school
VOORTGEZET ONDERWIJS
Rinke van der Vallee (Europees Platform)
Herkent u het? Het begint met een kleine overzichtelijke activiteit: een e-mailproject met een school in Duitsland. Al gauw komt er een uitwisseling bij met een school in Itali‘.
En daar blijft het niet bij: na een paar jaar heeft de school diverse partnerscholen verspreid over Europa en ook daarbuiten met bijbehorende projecten. Dan ontstaat langzamerhand de behoefte om meer lijn te brengen in alle activiteiten.

14 Lesgeven in de sloppenwijk van Mumbai / “Slumdog Millionaire bleek een goede voorbereiding”
VOORTGEZET ONDERWIJS
Willy Francissen
Begin februari reisden twaalf leerlingen en twee leraren van het Visser ’t Hooft Lyceum uit Leiden naar Mumbai. In het kader van hun maatschappelijke stage gingen de leerlingen les geven in de sloppenwijken. De meeste jongeren waren nog nooit buiten Europe geweest. Na een degelijke voorbereiding en een paar dagen acclimatiseren in een gastgezin, gingen ze de sloppenwijken in. Leerlinge Yanthi Timmer: “Het was spannend en vooral heel mooi.”


16 Jate Terpstra van het Spinoza Lyceum in Amsterdam: “We sturen leerlingen niet als toerist naar het buitenland”
VOORTGEZET ONDERWIJS
Willy Francissen
Elk jaar gaan zo’n tweehonderd leerlingen van het Spinoza Lyceum in Amsterdam een week naar het buitenland voor een uitwisselingsprogramma. Ze kunnen kiezen uit maar liefst tien bestemmingen. De leerlingen ontvangen ook een week lang buitenlandse gasten hier. Een hele organisatie dus voor de twee cošrdinatoren internationalisering van de school. Wat gaat er goed, wat kan er beter.


18 De leraren zijn voorbereid op Chinees als eindexamenvak
LERARENOPLEIDINGEN
Willy Francissen
Deze zomer studeert in Leiden de eerste groep stude
nten af aan de eenjarige lerarenopleiding Chinese taal- en cultuur. Het gaat om sinologen die al een master hebben, en die met deze opleiding en tweede master Žn een eerstegraads lesbevoegdheid halen. Vakdidacticus Claire Smulders vertelt over het belang hiervan.

19 2012: Europees jaar van Active Ageing / actief ouder worden
VOLWASSENENEDUCATIE
Mariska van der Valk (Europees platform)
Denkt u er wel eens over na hoe u staat in deze maatschappij als u 60, 70 of misschien wel ouder bent? Het Europees Jaar van Active Ageing brengt u misschien op een idee. En bij ‘actief ouder worden’ hoort ook actief leren, bijvoorbeeld met een Grundtvig Senior Vrijwilligers Project.


20 KORTWEG
– Kiezen voor internationaliseren?
Serviceabonnement internationaliseren
– Gratis voor Serviceabonnees
– In Memoriam Frank Smit
– Sofie en Pien zijn de winnaars van de Junio Speaking Contest
– Openingstijden Loket Internationalisering
– Internationale CLIL-conferentie in Utrecht
– Inspiratiedag internationaliseren in onderwijs

21 Een vak apart
GASTCOLUMN
Marian Schreppers-Benschop
In deze IO-gastcolumn biedt het Europees Platform de mogelijkheid te reageren op actuele ontwikkelingen ten aanzien van internationaliseren en het onderwijs

22 Overzicht programma’s en activiteiten internationaliseren in het onderwijs