Gifted@248 — Winter 2020

02 Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma
Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.
Margriet Schouten

06 Hoe leer je de tafels als automatiseren lastig is?
Esther Monfils

09  Column Rineke Derksen

10  Prikkelkansen zien en benutten
 Alie Boll-Groenenberg

14 Top-down onderwijs uitgelegd
Onderwijsconcept voor kwetsbare leerlingen
Willem Wind
In het onderwijs is het gewoon om bottom-up les te geven. Van een afstandje bezien is het de enige vorm van onderwijs die we kennen. Voor de meeste leerlingen werkt dit goed; het is overzichtelijk en prima te managen. Het is ook een vorm van onderwijs die goed werkt in klassikaal verband en met het jaarklassensysteem.

17 GiftEd kids
Thematische opdrachten over reizen

22 Grenzen en ruimte
Hét spanningsveld in opvoeden
Suzanne van Haaften

28 Leer je kind kennen
 Interview met Jelle Jolles

34 Te vol hoofd
Marieke Martens
‘Ik heb een te vol hoofd.’ Het is een klacht die veel kindercoaches en -therapeuten dagelijks in hun praktijk horen van kinderen die maar niet kunnen stoppen met denken, die slecht slapen en sombere gevoelens hebben.