Gifted @248 — Lente 2020

02 Potentieel benutten maakt gelukkig!: een interview met Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx
Marrigje de Bok
Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx zijn in Nederland onder meer bekend vanwege het zijnsluik, de hoogbegaafdheidsmatrix en hun boek Meer dan intelligent. Ze wonnen bovendien beiden de Mensa Award. Samen bestieren zij hun advies- en begeleidingscentrum Exentra, waarmee ze de kennis over hoogbegaafdheid als een olievlek laten uitvloeien, in Vlaanderen én in Nederland.
Een gesprek over hun missie en visie, het onderwijs aan hoogbegaafden en hun persoonlijke motivatie in dit vak.

06 Allemaal zeggen ze dwaze dingen : Toch kan je HB-kind ook van minder slimme mensen iets leren
Gerarda van der Veen
Een hoogbegaafd kind krijgt vroeg of laat te maken met een volwassene die niet op hetzelfde denkniveau zit als hij. Een leerkracht bijvoorbeeld, die geen antwoord heeft op de vragen die hij stelt. Of een hulpverlener, die – vindt het kind – met domme opmerkingen komt. Voor je het weet sluit het kind zich af van andere mensen, omdat hij vindt dat hij van hen niets te leren heeft. Daarmee blokkeert hij echter een belangrijk aspect van zijn vorming: de interactie en reflectie-fase.

10 Werken aan de relatie tussen school en ouders : een kwestie van vertrouwen
Suzanne van Haaften
Onlangs kreeg Suzanne van Haaften een mooie opdracht van een school: ‘Wij ervaren regelmatig dat ouders van hoogbegaafde kinderen er moeite mee hebben om de leerkracht en zijn aanpak te vertrouwen. Wil jij hiermee met ons aan het werk zodat we daar beter mee om kunnen gaan?’
Het siert de school dat ze dit thema in alle oprechtheid aan willen gaan, en het is misschien geen toeval dat het om een particuliere school gaat, waar vaak die hoogbegaafde kinderen terechtkomen die eerder in het reguliere, bekostigde onderwijs vastliepen. Waar ook de bereidheid en de mogelijkheid tot het verzorgen van maatwerk soms groter zijn en men eerder bereid is om out of the box oplossingen te bedenken. Waar geen bestuur boven hangt dat de geldkraan allang heeft dichtgedraaid zodat er voor dit soort begeleiding tot in de verre toekomst geen budget is. Terwijl vertrouwen juist het fundament is bij de organisatie van passend onderwijs voor deze specifieke doelgroep, die dat keihard nodig heeft. Zonder vertrouwen kan iets wat zo gevoelig ligt als het welzijn van een kind makkelijk gaan broeien en escaleren. Het is iets wat niet vanzelfsprekend aanwezig is, maar wat verzorgd moet worden.
Wat is er nu nodig om vertrouwen te kunnen hebben in de ander? Welke aspecten spelen daarbij een rol?

15 Column Rineke Derksen

16 Gifted Kids

22 Recensies

24 Mogen zijn wie je bent : ‘het mooiste wat je kunt worden, is jezelf’
Margriet Schouten
Mogen zijn wie je bent – het zou voor ieder mens, groot of klein moeten gelden. In de praktijk blijkt echter dat dit op veel scholen momenteel bijna niet haalbaar is.

27 Column Tessa Kieboom

28 Hyperprikkelbaarheid in een doosje
Alie Boll

31 Dé hoogbegaafde jongen bestaat niet
Sjoerd Dirk Meijer

34 Vooroordelen rondom hoogbegaafde leerlingen : invloedrijk, maar gelukkig omkeerbaar
Olaf de Bruyn en Bart Vogelaar