Examens — Jrg. 16 (november 2019) nr. 4

 • Kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs,
  Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester​ 
 • Geen andere uitweg dan examenfraude,
  Steven Beek 
 • Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden,
   Debby Peter en Jac Rijnen
 • Hoe verloopt de studieloopbaan van studenten na het nèt niet behalen van het bindend studieadvies,
   Ilja Cornelisz, Eva Bus en Chris van Klaveren
 • Uit de praktijk – Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs,
   Liesbeth Baartman en Kitty Meijer
 • In gesprek met examenfunctionarissen: Marc Spierings,
  Ad de Jongh en Annie Kempers-Warmerdam

Rubrieken

 • Redactioneel
 • Terecht of niet….?
 • Gastcolumn
 • NVE
 • Gezien en gelezen
 • Literatuur en Agenda