Egoscoop — Jrg. 8 (oktober 2003) Nr. 1

1 Eindelijk een toets
Voorwoord

2 E.G.O. … ont-wikkelt (deel 2)
Het antwoord op wat de samenleving vraagt. De openingsrede van het congres door Ferre Laevers op 5 april 2003

5 Etre et avoir
Slechte techniek in een goede sfeer

6 Een rijk milieu
Inrichten van uitdagende themahoeken

8 E.G.O. en ICT

8 Geblaf
Theo Hendriks (inspecteur basisonderwijs)

9 Dag wijsneus
Brief van een moeder aan en over haar zoon.

10 Expertiseteam E.G.O. is een feit

11 Verhalen spelen met jou

13 ‘Kwaliteit van leven voor kinderen en andere mensen’
BOEKBESPREKING

13 Een nieuwe E.G.O.-school in Friesland

14 Kinderen en autonomie: what’s in a name?

17 Ervaringsgericht onderwijs op De Hoeksteen.

20 Dorianne Vervoort
UIT ERVARING

21 Ineke Beukers
In memoriam

22 Op naar de Gekozen Leerkracht
CARTOON

22 Juf, mag ik nog een pepernoot?

23 De E.G.O.-school

Een klassse apart !

23 www.ervaringsgerichtonderwijs.nl
De site wordt goed bezocht.

24 NIEUW NU DIGITAAL
Procesgericht Kindvolgsysteem voor kleuters

25 Agenda