Egoscoop — Jrg. 18 (juni 2014) Nr. 2

Thema: WELBEVINDEN & BETROKKENHEID

2  Colofon

3  Voorwoord
Ellen Emonds (eindredacteur Egoscoop)

4  Over het betrekken van leerlingen bij de wereld en de wereld van leerlingen bij het onderwijs
Gijs Verbeek
Onderwijs waarin leren wordt overschaduwd door presteren. Onderwijs als een zo efficiënt mogelijk traject naar jouw economische waarde voor de wereld. Onderwijs waardoor ‘de toppers’ alleen nog oog hebben voor hun prestaties. En zij die de top niet halen, zich bij voorbaat nutteloos voelen. Hoogleraar onderwijskunde Monique Volman gruwt ervan. Vandaar dat zij betrokkenheid formuleert als fundamentele leeropbrengst. Gijs Verbeek – een geëngageerde onderwijskundige – doet verslag van een Onderwijsavond op 13 februari in Driebergen.

8  Recensie: Ik de leraar
RECENSIE
Joyce van den Boogaard
Recensie van het boek Ik de leraar van Marcel van Herpen.

11  Looqin PO: Een nieuw procesgericht kindvolgsysteem
Barbara van der Linden
Kinderen volgen in hun ontwikkeling, van 0 tot 18! Professionals werken samen zonder drempels, door te werken vanuit het kind. Een lonkend perspectief, dat snel dichterbij komt. Prof. Dr. Ferre Laevers heeft in Vlaanderen een start gemaakt met een kindvolgsysteem voor de kinderopvang, voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat zal straks één systeem worden. Het basisschooldeel is door ‘Onderwijs Maak Je Samen’ gedigitaliseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie. Vanaf 19 maart is het gratis beschikbaar voor de Nederlandse en Vlaamse markt en vanaf 1 augustus 2014 is het gereed en beschikbaar tegen een geringe betaling per leerling.

14  Schoolportret: Op De Horst
SCHOOLPORTRET
Ellen Emonds
Verslag van een bezoek aan de katholieke basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs ‘Op De Horst’. De kinderen gaan hier veel en vaak de deur uit om met hun leerkrachten op stap te gaan. ‘Kinderen moeten hun dorp helemaal kennen, dat is je basis.’

26  Leerkrachtstijl: cement tussen de betrokkenheidsverhogende factoren
Ellen Emonds
In de vorige Egoscoop (ICT en pedagogiek) schreef ik een artikel over één van de twee nieuw geformuleerde betrokkenheidsverhogende factoren: expressie. Met daarbij de factor samen leren komt het rijtje nu uit op zeven betrokkenheidsverhogende factoren. Toch noemen professor Ferre Laevers en Ludo Heylen in hun nieuwe boek ‘Procesgericht werken voor 6- tot 12-jarigen nog een achtste factor. Een factor die onvermijdelijk in de andere factoren verweven zit: leerkrachtstijl. In dit artikel staat de auteur uitgebreid stil bij deze dimensie.

32  Honderd dingen die je moet weten of 1000 dingen die je kunt ontwikkelen?
Jan Heijmans
Onlangs verscheen Looqin, het eerste procesgerichte kindvolgsysteem dat leraren laat kijken naar de gehele ontwikkeling van kinderen en met name naar welbevinden en betrokkenheid, de indicatoren voor kwaliteitsbepaling van ontwikkeling. In dit artikel is professor Ferre Laevers, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, aan het woord over de uitgangspunten van dit kindvolgsysteem.