Didactief — Jrg. 50 (september 2020) nr. 7

08 Lerarenopleiding
Gasthoofdredacteur Miranda Timmermans, voorzitter van de Velon, stelde met de redactie deze Didactief samen. Waar grijpen onderzoek, lerarenopleiding en praktijk mooi in elkaar? Hoe kan het nog beter? Je leest het in dit nummer.

16 Samen opleiden
Hoe krijg je als school de leraren die je nodig hebt? Een rol in de lerarenopleiding helpt: dat is het idee achter ‘Samen Opleiden’. Maar het lerarentekort legt grote druk op de kweek. Hoe garanderen we de kwaliteit van de opleiding? Aan structuur en aan flexibele bouwstenen valt nog wat te winnen, constateren betrokkenen, net als aan evidence-informed opleiden.

24 De tijd gaat in!
Klopt je beeld van een leerling of is het gebaseerd op vooroordelen? Met een stopwatch op tafel verzamel je als team bondig alle indrukken, ontdekten onderzoekers. Het verrijkt de interpretatie van je klas én verhoogt je verwachtingen.

30 Eerlijk vergelijken
Eind dit jaar blijkt uit het TIMSS-onderzoek hoe Nederlandse leerlingen in internationaal perspectief presteren. Christian Bokhove legt in een longread deze vermaarde studie en PISA langs de meetlat: is wereldwijd vergelijken wel fair?

44 Lager alstublieft
Vo-leerlingen mogen een vak op een hoger niveau afronden. Scholen zien graag die optie uitgebreid: leerlingen die jarenlang een ‘bittere strijd voeren met een vak, kunnen gebaat zijn bij een lager niveau.

En verder

08 Opinie: toelatingstoets pabo
09 Onderwijsmuseum: uit de collectie
10 Interview: lerarenopleider Anja 
Swennen
13 Kamervraag van de maand: flexibeler lerarenopleiding
14 Op lesbezoek met Margriet van der Werff in mbo
15 Drie vragen aan: commissie Onderwijsbevoegdheden, column: Arnold Jonk
22 Praktijkonderzoek op pabo scherpt de blik
23 Column: Jan van de Ven
25 Praat met jonge leraar over twijfels
26 Schakelmoment: afscheid
28 In de biotoop van werkplekbegeleider Lia Doolaard
33 Excellente school: teamwerk loont
34 Q&A: Astrid Kraal volgde oogbewegingen van jonge lezers
35 Onderzoek kort
39 Column: Elffers weegt af
40 Leraar onderzoekt: Penny Philip ontdekt hoe leerling beter googelt
42 Klassieker van de maand: beter onthouden door dual coding
45 Column: Ferry Haan
47 D Online
48 Boeken
50 D to go
51 Colofon en volgende maand