Didactief — Jrg. 50 (maart 2020) nr. 3

06 Opinie: vierdaagse lesweek

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Curriculum.nu
Terwijl de Tweede Kamer zich buigt over de voorstellen voor curriculumherziening, legde Didactief minister Arie Slob alvast kritische geluiden voor. Hij belooft een grotere rol voor wetenschappelijke experts, en benadrukt: ‘Niet alles gaat op de schop’.

11 Kamervraag van de maand: WO in Actie

12 Het dilemma van Sebastiaan Dönszelmann: doeltaal of Nederlands?

13 Drie vragen aan: Maaike Hajer over schooltaal, column: Louise Elffers

14 Vruchtbare mix?
OCW tilt de hybride leraar naar een hoger plan: in de strijd tegen het lerarentekort moet het makkelijker worden om een onderwijsbaan te combineren. Afgelopen maand ging de commissie Onderwijsbevoegdheden aan de slag. Bestuurders, leraren en onderzoekers lijken positief over de plannen. Maar wordt het beroep er aantrekkelijker op? Lees over dat laatste ook de opinierubriek (pagina 6) en de stellingname van hoogleraar Klaas van Veen (24).

19 Column: Jan van de Ven

20 Medezeggenschap in passend onderwijs kan beter
Inspraak over passend onderwijs in samenwerkingsverbanden is zo ingewikkeld dat scholen niet van alle regels op de hoogte zijn. Ook de regeling zelf roept vragen op (pagina 20). En hoe vergaat het leraren die kinderen met een ernstige meervoudige beperking op school krijgen (44)?

22 Tien tips voor lesgeven met multimedia
In de dynamiek van de klas komen je pedagogische bedoelingen niet altijd uit de verf. Onderzoek geeft vier stappen, ook om op te reflecteren met collega’s: het begint bij waarnemen en leidt naar een evenwichtiger relatie met je leerlingen.

24 Een aantrekkelijker beroep? Focus op lesgeven, stelt Klaas van Veen

26 Schakelmoment: open dag

28 In de biotoop van natuurkunde inspiratiebron Laura Lakeman

30 Geef je leerlingen betere teksten

32 Innoveren vergt betere organisatie (in plaats van cultuur)

34 Q&A: etnische grenzen
In vriendschappen zoeken leerlingen de eigen etnische groep op, maar bij pesten steken ze die grens over, concludeert Marianne Hooijsma. Ze promoveerde vorige maand op basis van gegevens van maar liefst duizend leerlingen.

35 Onderzoek kort

39 Column: Kirschner Kiest

40 Professionele autonomie
Zeggenschap krijg je niet, die neem je: deze les leerde Debbie Dussel (obs De Bijlmerhorst, Amsterdam-Zuidoost). Sindsdien is ze om. ‘Ga naar je directie en zeg: onze aanpak is niet op onderzoek gebaseerd, kunnen we daarover nadenken?’

42 Klassieker van de maand: CLT

44 Ernstige meervoudige beperking: maatwerk op reguliere school

45 Column: Ferry Haan

47 D Online

48 Boeken

50 D to go

51 Colofon en volgende maand