Didactief — Jrg. 46 (maart 2016) nr. 3

Interviews & achtergrond
08 Gijs van Roosendaal: ‘Die kindcentra moeten er komen’ (PO)

14 ICT in de klas: De sleutel tot gepersonaliseerd leren? (PO/VO)


30 In de biotoop van Marjolein Ploegman (PO)


26 en 40 100 Jaar Onderwijsvrijheid 1917-1927: ‘Elke week en psalm zingen’ (PO)

Joost Bataille ging naar het Cheider in Amsterdam-Buitenveldert waar jongens en meisjes gescheiden van elkaar orthodox-joods en Nederlands onderwijs volgen. Bea Ros interviewde de 98-jarige Corinne Kuiper-Tuit over haar lagere school: ‘Elke week een psalmvers leren.’

42 DirecteurenKRACHT in Hollandse Kroon (PO)


46 Experts over De diagnostische Tussentijdse Toets VO (VO)

Onderzoek
21 Onderzoekende student (VO)

22 De waarheid over KBA (PO)

Het Kohnstamm Instituut maakte de balans op van Asschers project Kwaliteitaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Hoe zit het nu echt?

28 Teacher Leadership (VO)


29 Neem Eindtoets verplicht mee in schooladvies (PO/VO)

Kinderen van laag opgeleide ouders krijgen vaak een lager schooladvies, ook als ze goed presteren. Hun ouders laten dat zo. Verplicht scholen daarom de eindtoets mee te rekenen, zeggen onderzoekers.

34 Onderzoek kort: Professioneel vermogen, Pestgedrag tegengaan, Wetenschap & Techniek PO, Lees motivatie, Leessnelheid, Kirschner kiest (PO/VO)

42 DirecteurenKRACHT (PO)

Surplus betrekt schooldirecteuren meer bij het beleid. Het ging niet over 1 nacht ijs. Rondetafelgesprek met directeuren en stafmedewerkers.’In het begin leek het wel of tegen mekaar opboksten.’

45 BE COOL!-project (PO)

Opinie
06 Wat moeten we met Onderwijs 2032? (PO/VO)

13 Jo Kloprogge: Opdringerige bemoeienis (PO/VO)

28 Effect Teacher Leadership? (PO/VO)

29 Neem Eindtoets verplicht mee in schooladvies (PO/VO)


44 Frank Jongbloed: Hier moet je zijn (PO)

Elke maand
03 Van de redactie: Ewald van Vliet

07 Wandelen met Sjoerd Karsten (PO)


11 Paul Bruins en Paul Kirschner (PO/VO)

12 Praktijknieuws (PO/VO)

13 Drie vragen aan (VO)

26 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)

32 Leerplan: De leerling in control (VO)

36 Didactiek Dating (VO)

39 Paul Kirschner (PO/VO)

40 Interview 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)

48 Boeken (PO/VO)

50 D to go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

51 Colofon & volgende maand