Didactief — Jrg. 46 (januari-februari 2016) nr. 1/2

Interviews & achtergrond

08 Eva Naaijkens:  ‘Leerkrachten moeten gelukkig kunnen zijn’ (PO)

14 Onderzoekende leraren: de missing link? (PO/VO)
Het klinkt als een mantra, die aanhoudende roep om de onderzoekende leraar. Maar is onderzoek doen niet een vak apart?

24 Begeleiding van starters: Help ze op weg (VO)
Starters in het VO hebben het vaak moeilijk. Begeleidingsarrangementen op verschillende plaatsen in het land moeten soelaas bieden. Ervaringsdeskundigen vertellen en geven tips.

30 In de biotoop van Abbie Chalgoum (VO)
Hij werd landelijk bekend door zijn rol als Jezus in de Passiespelen In Tegelen. Maar Abbie Chalgoum is ook leraar economie op de Haemstede Barger Mavo. De Biotoop zocht hem op. ‘Moeilijk gedrag: er zit áltijd iets achter.’

40 De favoriete leraar van Martijn van der Griendt (VO)
Fotograaf Martijn van der Griendt ontmoet zijn favoriete leraar.

42 Wat maakt een leraar favoriet? (PO/VO)
Bea Ros trekt conclusies uit 40 ontmoetingen die zij arrangeerde. Waarom maken sommige leraren een onuitwisbare indruk?

56 EAPRIL-conferentie (PO/VO)

58 (ResearchED) Tom Bennette: ‘Pas op voor goeroes’

Onderzoek

21 Onderzoekende student (PO)

27 Beter leesbegrip (PO)

34 Onderzoek kort: Schoolprestaties vluchtelingen, reformatorisch VO, Talentenkracht, springend leren, daltononderwijs, Kirschner kiest (PO/VO)

46 Werkdruk? Zo leer je het hanteren (PO)
Tijdrovende leerlingvolgsystemen, stapels nakijkwerk en veeleisende ouders. Toch zijn er collega’s die het redden. Wat is hun geheim?

48 Verbeter de match met je klas (en minder stress) (VO)

50 Identiteitsvorming bij moslimjongeren (VO)

52 Praten over de holocaust (PO/VO)
Charlie Hebdo, de aanslagen in Parijs, leerlingen willen er over praten. Maar als docent heb je daar niet altijd zin in. Omdat je er onvoldoende van weet of bang bent voor reacties van de kinderen. Onderzoek van het ITS toont aan dat steun van de schoolleiding en aanvullende materialen verschil maken.

54 Samenwerken op computers (PO)
Wat leren leerlingen er eigenlijk van en kan het effectiever: een review.

Opinie

06 Leraar of onderzoeker? (PO/VO)

15 Jo Kloprogge: Niet té enthousiast? (PO)

22 Is motivatie beïnvloedbaar? (PO/VO)

51 Frank Jongbloed: Handelingsplan (PO)

Elke maand

03 Van de redactie

07 Wandelen met Sjoerd Karsten (PO)

11 Rondom het Binnenhof: Tjitske Siderius en John van der Vegt (VO)

12 Praktijknieuws (PO/VO)

13 Drie vragen aan

28 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)
De diversiteit in het Nederlandse onderwijs is beroemd in Europa: islamitisch, joods, hindoe, jenaplan… Ieder geloof of stroming in dit land heeft wel een eigen school, met publiek geld gefinancierd. En dat alles vanwege een afspraak uit 1917. Joost Bataille brengt het komend jaar die rijkdom in beeld, in een unieke fotodocumentaire. In dit nummer het eerste deel: islamitsische basisschool De Roos in Zaandam waar hij het middaggebed fotografeerde.

32 Leerplan: Diagnostische tussentijdse toets (VO)

39 Paul Kirschner (PO/VO)

38 Didactief Dating (PO/VO)

60 Boeken (PO/VO)

62 D to Go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

63 Colofon & volgende maand