Didactief — Jrg. 46 (april 2016) nr. 4

Interviews & achtergrond

08 Interview Trudy Dehue: ‘Het wezen van ADHD wordt miskend’
Ruim 130.000 kinderen krijgen jaarlijks medicijnen tegen ADHD. Beangstigende cijfers, vindt hoogleraar Trudy Dehue. ‘Over 10 jaar kijken wie er verwondering op terug.’ (PO/VO)

14 Praktijkgericht onderzoek naar leermiddelen onder de loep (PO/VO)
Scholen kiezen zelf uit het immense aanbod aan leermiddelen. Onderzoekers willen hen daarbij graag helpen. Maar is het logisch dat met publiek geld, onderzoek wordt gedaan naar dit soort commerciële producten? Een uitgever van een ‘wetenschappelijk bewezen’ product zal nuances niet in een persbericht opnemen. En waarom wordt het ene leermiddel onderzocht en het andere niet? Didactief houdt praktijkgericht onderwijsonderzoek tegen het licht.’Je moet waarborgen inbouwen voor onafhankelijkheid en openbaarheid.

24 Interview Philippe Meirieu: ‘Democratie kan niet zonder pedagogiek.’  (PO/VO)
Begin april verschijnt zijn boek Pedagogiek: de plicht om weerstand te bieden in vertaling. Vertaler en docent Simon Verwer gaat in gesprek met Frankrijks meest beroemde pedagoog

30 In de biotoop van Anke Visser (VO)

40 100 jaar lagere school: 1936-1942 (PO)
Joost Bataille ging naar de eerste Ventersschool in Groningen. Waar integraal aan opvoedingsproblemen en onderwijsachterstand wordt gewerkt. Bea Ros interviewde Thea Stadlander-Glasz (85) die van 1936 – 1942 op de Koningin Emmaschool in Bussum zat.

Onderzoek

20 Onderzoekende student (VO)

21 Dagarrangementen
Het lukt basisscholen en BSO’s  steeds beter samen dagvullende programma’s voor leerlingen te ontwikkelen. Wel ervaren leerkracht een groeiende werkdruk.

22 Tijd voor herwaardering pedagogiek (PO)
Volgens onderzoeker Wouter Pols is het tijd voor een correctie op de jaren 70. Leraren hebben niet genoeg aan wetenschappelijke voorschriften, als zij hun weg proberen te vinden in de weerbarstige praktijk. Hij pleit daarom voor pedagogische kaarten.

28 Van digitaal naar analoog: Got it! (VO)
Feedback geven op basis van online oefenprogramma’s in de Nederlandse les. Onderzoeker en docent Jordi Vermeulen probeerde het uit op het Amsterdamse Fons Vitae Lyceum.

34 Onderzoek kort: Motiverende schoolleiders godsdienstles in Indonesië, taalachterstand in Noord-Oost Nederland, multitasken, cyberpesten, Kirschner Kiest (PO/VO)

45 Heroverweegt de fusietoets (PO)

46 Effect School aan Zet (PO/VO)
Het overheidsprogramma  School aan Zet wordt stopgezet. Ondanks het grote bereik een positieve ervaringen, bleef iedereen staat achter. Waren de verwachtingen te hoog gespannen?

 Opinie

06 Tijd voor de commissie? (PO/VO)

13 Jo Kloprogge: Zuinigheid zonder verstand (PO/VO)

42 Scholenplanning in de duivelsvijfhoek (PO/VO)

44 Frank Jongbloed: HIJ wil met jou te maken hebben

Elke maand

03 Van de redactie

 07 Wandelen met Sjoerd Karsten (VO)

 11 Rondom het Binnenhof: Rick Grashoff en Leon de Wit (PO/VO)

 13 Drie vragen aan Bram Eidhof (VO)

 14 Praktijknieuws (PO/VO)

 26 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)

 32 Leerplan: Kerncurriculum Onderwijs 2032 (VO)

 36 Didactiek Dating (VO)

 39 Paul Kirschner (PO/VO)

 40 Interview 100 jaar lagere school (PO)

 48 Boeken (PO/VO)

 50 D to go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

 51 Colofon & volgende maand