Didactief — Jrg. 45 (maart 2015) nr. 3

03 Van de redactie

06 Nóg meer duurzaamheid in de klas?

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Jan van Tartwijk: ‘Lesgeven mag niet vrijblijvend zijn’
Een goede leraar kan op een eindexamen enkele punten schelen, vertelt hoogleraar Onderwijskunde Jan van Tartwijk. Didactief sprak hem over werken met probleemjongeren, de zesjescultuur en waarom toetsen belangrijk zijn.

11 Rondom het Binnenhof: Karl Dittrich

13 De onderzoekende student

14 Praktijknieuws

15 Drie vragen aan Liesbeth Kester
Liesbeth Kester, hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze ontwikkelde een kijkwijzer voor educatieve filmpjes.

16 De leraar als onderzoeker?
Leraren zouden zich te veel schikken naar lesmethodes. De tijd vraagt om een onderzoekende houding, zeggen kenners. ‘Door de juiste vragen te stellen, kunnen leraren ontdekken wat voor hun leerlingen werkt, en – ook heel belangrijk – wat niet.’

22 Co-teaching in Canada
Dat leraren iets van elkaar kunnen opsteken, hebben ze in de Canadese provincie Ontario goed begrepen. In deel 2 van een driedelige serie over Canadees onderwijs vertellen leraren over samen lesgeven en elkaar verder helpen.

24 E-begeleiding van leraren
Kunnen onderwijsadviseurs leerkrachten niet net zo goed via internet helpen? De CED-groep liet Monica Michels van Moergastel een experiment uitvoeren om daar achter te komen.

26 Tijd voor tablets?
Drie basisscholen probeerden lesprogramma’s te verrijken door met tablets aan de slag te gaan.

28 Van prentenboek tot voorleesapp
Er verschijnen steeds vaker ‘voorleesapps’, prentenboeken in de vorm van een app. Deze kunnen minstens zo veel bijdragen aan taalontwikkeling als gewone prentenboeken. Mits ze niet interactief zijn.

29 Buitenschools leren
Hoe verhouden ‘binnen- en buitenschools leren’ zich tot elkaar? Stap voor stap moet nieuw onderzoek ons dichterbij het antwoord brengen.

30 In de biotoop van Rachel van den Bos
‘Superjuf’ Rachèl van den Bos weet als geen ander hoe je les moet geven aan hoogbegaafde kinderen. ‘Als ze beginnen te morren, weet je dat het echte leren is begonnen.’

32 Beeldspraak
De website www.lerarenvannederland.nl is een hommage aan alle leraren ‘die ’s morgens opstaan om het beste ervan te maken’. De site wordt samengesteld met vrijwillige bijdragen van leraren en fotografen. De ambitie is om 1% (2.500) van alle leraren te portretteren.

35 Jonge rekenaars
Vanaf groep 2 is rekenonderwijs belangrijker dan aangeboren rekencapaciteiten. Onderzoeker Iro Xenidou-Dervou legt uit wat er bij leren rekenen komt kijken.

38 Didactief Dating

40 De favoriete leraar van schrijfster Sanne Terlouw
‘Ben jij maar vijf jaar leraar geweest?!’ Sanne Terlouw kan het gewoonweg niet geloven. Omdat Theo Wubbels dus echt een heel goede leraar was. ‘En dat voor zo’n moeilijk vak als natuurkunde.’ TW: ‘Daar ga ik van blozen natuurlijk.’

42 InnovatieImplus Onderwijs
In het onlangs afgeronde OCW-programma InnovatieImpuls Onderwijs keken scholen hoe zij efficiënter kunnen werken en met minder leraren toe kunnen zonder kwaliteitsverlies.

44 Leerplan: online vakportalen
Met online vakportalen wil SLO leraren helpen om snel waardevolle informatie over hun vak te vinden. Didactief vroeg vakverenigingen wat zij van de nieuwe webpagina’s vinden.

46 Meisjes en technologie
Leerkrachten geven bij lessen in wetenschap en technologie onbewust meer aandacht aan jongens, blijkt uit onderzoek van de Rijkuniversiteit Groningen.

48 Onderwijsstelsels vergeleken
Hoe goed bereidt het Nederlandse onderwijssysteem jongeren voor op de arbeidsmarkt? Onderzoeker Mark Levels maakte een vergelijking met andere landen en vertelt hierover in deel 1 van een vierdelige serie over onderwijsstelsels.

50 Heterogene basisschoolklassen
Elke basisschoolklas is een bont mengsel van leerlingen. Die heterogeniteit maakt voor de onderwijsresultaten niets uit. Eerder het tegendeel.

51 Frank Jongbloed over zelfkritiek
‘Ik gaf de kinderen van groep 7/8 een poosje geleden de opdracht om op een blaadje te schrijven wat ik goed doe als leerkracht en wat ik beter zou kunnen doen.’

52 Boeken

54 D to Go & Onderwijsmuseum

55 Colofon & volgende maand