Didactief — Jrg. 44 (maart 2014) Nr. 3


3  Wat telt voor de toekomst?

VAN DE REDACTIE
Jan van den Akker
Hier gaat mijn curriculumhart sneller van kloppen.

  6  Van een havo- naar een vmbo-advies
OPINIE
Filip Bloem
Met terugwerkende kracht een lager schooladvies? Dat overkwam enkele leerlingen uit groep 8 toen Cito de normering van enkele toetsen aanscherpte. Kan dit zomaar?

  7  Beverwijk, Baanstraat
WANDELEN MET…
Sjoerd Karsten
Met een condoom een onderwijsrevolutie ontketenen.

  8  ‘Leraren willen meer inhoudelijke sturing’
INTERVIEW   
Paulien de Jong

We praten in Nederland te weinig over het ‘wat’ van het onderwijs, zegt gasthoofdredacteur Jan van den Akker, directeur nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

11  Alles uit de kast
RONDOM HET BINNENHOF
Pieter Duisenberg
Voor elk gespijbeld uur betaal je een tientje.

12  Stiltepunt/Filmpjes
PRAKTIJKNIEUWS
Peter Zunneberg

13  ‘Intervisiebijeenkomst? Toch maar wel.’
DE ONDERZOEKENDE STUDENT
Maartje Spoelstra
Kijk ook eens bij een andere leraar in de klas. Probeer die nieuwe werkvorm. Het heeft zin. Zo ontdekte Martine Brunt-Van Leeuwen in haar scriptieonderzoek over expertise-ontwikkeling in het speciaal onderwijs.

14  Friedrick Fröbel
DODE PEDAGOGEN
Anne Burgers
De romantische pedagoog Fröbel richtte zich als eerste op de ontwikkeling van het jonge kind. Dat liet hij lekker aanrommelen met creatieve werkjes: het fröbelen was geboren.

15  3 vragen aan
Maartje Spoelstra

15  Het Pis(a)paaltje
COLUMN
Jo Kloprogge

16  Tijd voor een uitgebreider onderwijscurriculum?
DISCUSSIE
Monique Marreveld
De overheid heeft een paar globale onderwijsdoelen geformuleerd waar scholen in de praktijk alle kanten mee op kunnen. Is het tijd voor een scherper omlijnd nationaal curriculum? Didactief peilde enkele meningen.

22  GOD…
REPORTAGE
Jessie van den Broek
Wat is de oorsprong van de wereld? Basisscholen als de Schatgraver en De Kleine Reus kunnen deze vraag dankzij de onderwijsvrijheid op hun eigen manier beantwoorden.

25  De leerling aan zet
ONDERZOEK
Dianne Romijnders-De Ruiter
Basisschoolleerlingen kunnen heus zelfstandig leren. Wel moeten ze eerst leren hoe ze dat moeten doen.

26  Kijkje over de heg
INTERNATIONAAL
Bea Ros
Estland is blij dat de staat zich niet meer bemoeit met het onderwijs. Engeland houdt sinds 1989 de teugels juist flink aangetrokken. Wat is de beste balans tussen overheidsbemoeienis en onderwijsvrijheid?

28  Kaas
BEELDSPRAAK

30  In de biotoop van Jan Kater
INTERVIEW
Stef Verhoeven
Stef Verhoeven waagt zich maandelijks in de habitat van de home sapiens educationis. Deze maand: hoe voormalig student wiskunde en de fabrieksarbeider Jan Kater zijn hart verloor aan het onderwijs.

32  Reizen naar het verleden
ONDERZOEK
Cees van der Kooij
Dankzij speciale reizen naar het voormalige concentratiekamp Ravensbruck leren pabo-studenten hoe zij de Tweede Wereldoorlog in hun toekomstige lessen kunnen verwerken.

34  Maatschappijwetenschappen 2.0
LEERPLAN
Filip Bloem
‘Minder feiten, meer samenhang’. Met dat motto is het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen grondig onder handen genomen. Met succes.

35  Onderzoek kort
ONDERZOEK
Bea Ros
– Ook op reguliere school gaan autisten vooruit
– Zaanse ouders op les
– Leer meisjes wat goede seks is
– Milieules in China
– Open gesprekken in de klas

38  Didactief Dating

39  Onderzoek Nieuw
ONDERZOEK
Yolande Emmelot, Geert ten Dam, Amber Walraven, Elma Dijkstra
– NT2-Proof
– Burgerschap
– Hoogbegaafd

40  Uit het zicht
ONDERZOEK
Pjotr Koopman
Zorgleerlingen raken uit het zicht en niemand hoeft zich te verantwoorden. Het passend onderwijs mag dan kostenefficiënter zijn, over de risico’s is volgens het Kohnstamm Instituut nog te weinig nagedacht.

42  Basisscholen langs de meetlat
ONDERZOEK
Jan van Weerden
Leerlingen in het basisonderwijs schrijven en rekenen even goed als tien jaar geleden. Soms zelfs beter. Vooral het leggen van verbanden bij rekenen, zoals het lezen van tabellen en grafieken, gaat uitstekend.

45  ‘Mijn drift van toen is nu mijn drive’
DE FAVORIETE LERAAR
Bea Ros
Muzikant Pieter Perquin, alias Perquisite, ontmoet zijn kleuterjuf. ‘Het is niet voor niets dat ik nu een creatief beroep heb’.

46  Plattegrond voor het digitale woud
ONDERZOEK
Winnifred Jelier
Aan aanbod van digitale leermiddelen voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs is geen gebrek. Maar wat moet je kiezen.

4Lezen op school of thuis
ONDERZOEK
Lisanne Bos, Björn de Koning, Menno van der Schoot
Kinderen houden best van lezen, maar dan vooral in hun vrije tijd. Met name na groep 5 zijn er opmerkelijke verschillen tussen thuis lezen en lezen op school. Ook kruipen meisjes sneller in een spannend boek dan jongens.

48  Krachttraining voor schoolbesturen
ONDERZOEK
Marieke Versloot, Marjan Vermeulen
Wat zijn de kenmerken van een sterk en evenwichtig schoolbestuur? Succesvolle scholen wijzen de weg.

49  Nooit te oud om…
COLUMN
Jo Kloprogge

50  Boeken
Bea Ros, Monique Marreveld
– Wat als…
– Van deze kinderen ga je houden
– Geloof je het zelf
– Schoolgids autisme
– Lessen in orde
– Socialbesitas

60  D to Go
Maartje Spoelstra
– Schimmels
– Girlsday
– Jonge Einsteins
– Clipschool
– Mediawijsheid
– Bloementuin
– Handicap in de les
– Klassiekquiz
– Agenda

63  Colofon & Volgende maand
– Voorkom leesproblemen
– Passend onderwijs
– Maar ook…
– Vakcollege