Didactief — Jrg. 44 (april 2014) nr. 4

 8  Laat de leraar vrij

INTERVIEW
Flip Bloem
Toon Den Haag zich voorzichtig als het om onderwijs gaat, of is de huidige regelgeving juist een teken van ‘georganiseerd wantrouwen’, zoals D66-kamerlid Paul van Meenen beweert? ‘De 140-urennorm is symbolisch voor veel wat er mis is met de Haagse blik op onderwijs.’

13  Depressie? Welke depressie?
ONDERZOEK
Peter Zunneberg
Scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van depressieve gevoelens bij allochtone leerlingen, maar ook bij het oplossen ervan. Beide gebeuren nu nog te weinig, vindt Vita Los, die er onderzoek naar deed.

15  Jo Kloprogge: De toetsbocht
COLUMN

16  Als scheidingen de school in komen
ACHTERGROND
Jaan van Aken
Ouders uit elkaar, kinderen in de war. Het is makkelijk gezegd, maar er schuilt een waarheid in: kinderen van gescheiden ouders presteren slechter op school. Een kind uit een eenoudergezin scoort gemiddeld zelfs bijna een heel punt lager.

22  Leraren onderzoeken hun werk / Onderzoekende leraren
ONDERZOEK
Yolande Emmelot
Het leslokaal is op sommige basisscholen nog net geen laboratorium, maar het scheelt niet veel. In het hele land zijn er speciale projecten gaande om leerkrachten onderzoekender naar hun werk te laten kijken.

23  Frank Jongbloed: Geroosterdebroodjestijd
COLUMN

24  Vakcolleges
ONDERZOEK
Douwe Beijaard
Praktijkonderwijs vanaf het eerste leerjaar. Dat kan nu op de vakcolleges, vmbo-scholen die leerlingen meteen in de praktijk aan de slag zetten.

29  Jonge geleerd
BEELDSPRAAK

30  In de biotoop van Ada de Metz
INTERVIEW
Stef Verhoeven
Biotoop waagt zich maandelijks in de habitat van de homo sapiens educationis. Deze maand: hoe Ada de Metz de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van haar leerlingen prikkelt.

32  Een stoplicht tegen de herrie
PASSEND ONDERWIJS
Heleen van Tilburg
Elke maand schenkt Didactief aandacht aan passend onderwijs. Deze keer een kijkje op een aantal reguliere basisscholen waar leraren hun lessen flink omgooiden om ook kinderen met een beperking goed te kunnen helpen.

34  Cultuur in de spiegel
LEERPLAN
Flip Bloem
Maar weinig begrippen zijn zo ongrijpbaar als ‘cultuur’. Onzekerheid over de invulling van cultuuronderwijs is het gevolg. Het net afgeronde onderzoeksproject Cultuur in de spiegel probeert houvast te bieden.

35  ONDERZOEK KORT
–  Geeft de inspectie ‘perverse prikkels’ bij snelle krimp of groei?
–  Autistische spraakverwarring
–  Wat leraren en leerlingen willen
–  Potlood, drop en toets
–  Dating
–  Sociale media en gezondheid
–  Excellente kinderen
–  Sturen op onderwijskwaliteit

40  Wat kleine scholen van elkaar kunnen leren
ONDERZOEK
Marjan Faber, Suzanne van der Horst en Adrie Visscher
De verwachte leerlingenkrimp zal de kwetsbare positie van kleine scholen verder verslechteren. Meer bovenschoolse samenwerking kan een deel van de oplossing zijn.

42  De favoriete leraar van SCP-directeur Kim Putters
INTERVIEW
Bea Ros

44  Positive behaviour support: hoe dresseer je leerlingen?
ONDERZOEK
Jos van Kuijk en Carolien van Rens
Prijs leerlingen als ze iets goed doen en negeer het maar een beetje als ze minder presteren. Dat is in een notendop potive behavior support, een didactische benadering uit Amerika die wereldwijd langzaam maar zeker aan populariteit eint. Ook in Nederland.

46  Vindplaatsenproject: leerkrachten doen zelf onderzoek
ONDERZOEK
Anneleen Post
Lezen over recent onderwijsonderzoek is één ding, maar zelf onderzoek dóen, is weer heel iets anders. Dankzij het Vindplaatsenproject van de VU konden basisschoolleraren in hun eigen leslokaal onderzoek verrichten.

48  Genoeg docenten, maar niet de juiste
ONDERZOEK
Menno Wester
Geen natuurkunde in 6 vwo? Dat lijkt moeilijk voorstelbaar. Toch is er een kans dat middelbare scholen straks voor vakken als natuurkunde, wiskunde en informatica geen bevoegde docenten kunnen vinden.

ELKE MAAND

3   Van de redactie
6   Opinie
– Onderwijs à la carte
– Brief
– Aan de wand in het hele land
7   Wandelen met Sjoerd Karsten
11 Rondje Binnenhof: Roelof Bisschop
14  Dode pedagogen: Rudolf Steiner
28  Beeldspraak: buitenschoolse opvang
30  In de biotoop van Ada de Metz
34  Leerplan: Cultuur in de spiegel
38  Didactief Dating
50  Boeken
–     De dochter van Kenau
–     Klasse in de klas
–     Kijken met je hart
–     Portemonnees aaien
–     Leesvoer voor pabo-docenten
–     De kracht van kinderen
52  D to Go & Onderwijsmuseum
55  Colofon & volgende maand