Didactief — Jrg. 42 (juni 2012) Nr. 6

Special (binnenkatern tussen pag. 28 en 29):ICT IN DE PRAKTIJK
Wat weten we eigenlijk over ict in het onderwijs? Didactief zette in opdracht van Kennisnet wat onderzoeken op een rijtje. En de redactie sprak natuurlijk ook met een aantal docent-experts op scholen in Sneek, Arnhem en Rijswijk. Lees wat ict wel en niet voor u kan betekenen.

3 Systeemfoutje
VAN DE REDACTIE
Bea Ros
Onderweg vanuit het oosten naar De Toekomst vertelde oud-docent Wim Langedijk (pagina 43) alles over zijn verleden. Over hoe hij als groen blaadje van de kweekschool bij zijn eerste sollicitatie opgewacht werd door een indrukwekkende trojka van de bovenmeester, de wethouder onderwijs en een natabele van het schoolbestuur.

8 Finse onderwijsvernieuwer Pasi Sahlberg: ‘Geef leraren vertrouwen’
INTERVIEW
Paul van der Bijl
Samenwerking en vertrouwen vormen de basis van het Finse onderwijssucces. En excellente leraren: ‘Van de 7000 jongeren die leraar willen worden, worden er 660 toegelaten.’

11 ‘Ondeugdelijke leraren?’
COLUMN
Kloprogge

16 Schooldirecteuren tussen hoop en vrees
PASSEND ONDERWIJS
Monique Marreveld, Bea Ros
Passend Onderwijs: echt klaar zijn ze er nog niet voor, zegt ruim de helft van de basisschooldirecteuren in een enqute van Didactief en Regioplan.

22 Lessen van een econoom / Krimp is kwaliteit, meer leraren is goedkoper
PASSEND ONDERWIJS
Bea Ros
Bevroren lerarensalarissen, bezuinigingen, dalende leerlingaantallen, ontslagen door krimp, vergrijzing. Alle cijfers en trends werken in en op elkaar door. Zie dan nog maar eens overzicht te houden. Zeker als je ook kwaliteit nog wilt meetellen. Het helpt als je een macro-economische bril opzet. Een lesje cijfers lezen met de Maastrichtse onderwijseconoom Lex Borghans.

Special(binnenkatern tussen pag. 28 en 29):ICT IN DE PRAKTIJK
Wat weten we eigenlijk over ict in het onderwijs? Didactief zette in opdracht van Kennisnet wat onderzoeken op een rijtje. En de redactie sprak natuurlijk ook met een aantal docent-experts op scholen in Sneek, Arnhem en Rijswijk. Lees wat ict wel en niet voor u kan betekenen.

3 Vier meter ict graag?
OPINIE
Jo Kloprogge

4 Stap voor stap verleiden
PRAKTIJK
Paulien de Jong
Integratie van ict in het onderwijs blijkt een uitdaging. Gaan we als school stap voor stap of verzetten we de bakens op revolutionaire wijze? En hoe is de wisselwerking tussen schoolleiding en docenten? Op scholengemeenschap Bogerman in Sneek is het een spannend proces.

6 Faits divers
– Ster voor de klas
– Facebook en Twitter
– Rekentuin
– Denver Groep
– Mindmap
– Weblogs
– Leraar in de startblokken
– Oefenen doe je zo!
– Digitaal geletterd?

8 Informeel leren, 24 uur per dag
OPINIE
Peter Zunneberg
‘School is de tijd wanneer ik niet online ben.’ Kinderen hebben 24/7 toegang tot informatie. Leren kan overal en altijd. Maar willen we dat en wat betekent dat voor de school? Vier opinies.

10 ICT op maat bij dyslexie
PASSEND ONDERWIJS
Filip Bloem
Er zijn steeds meer ict-hulpmiddelen voor leerlingen met problemen. Handige protheses, maar geen panacees. Elke school moet zich afvragen: waar hebben zij behoefte aan?

13 Berenhulp bij beginnend lezen
PASSEND ONDERWIJS / ONDERZOEK
Truus Groenewegen
Kleuters kunnen klanken effectief leren identificeren met hulp van de computer. Voorwaarde is wel dat de software via continue feedback bevordert dat ze blijven opletten en nadenken. Adhd’ers profiteren het meest.

14 Ict is een wondermiddel, waar / niet waar
ONDERZOEK
Monique Marreveld
Ict heeft de reputatie van haarlemmerolie, iedere les loopt gesmeerd. Maar klopt dat ook: wat weten we eigenlijk uit onderzoek?

16 Snelkookpan vol technische snufjes
PRAKTIJKONDERZOEK
Jessie van de Broek
De nieuwste gadgets in de klas, wat werkt wel en wat niet? Op het Ichtus College in Kampen testten ze het uit in het project Leren van de Toekomst.

30 Evaluatie nieuwe onderbouw / Vernieuwing onderbouw stagneert
ONDERZOEK
Simone Barreveld
Leraren zeggen blij te zijn dat ze meer ruimte hebben in de nieuwe onderbouw van de middelbare school om het onderwijs te geven dat ze goed dunkt. Maar in de praktijk volgen ze toch vooral de methode….

32 Vriendjes met een beperking ja of nee / Positief blijven, jongens!
PASSEND ONDERWIJS
Anke de Boer
Hoewel kinderen best positief zijn over leerlingen met een beperking in hun klas, nodigen ze hen niet graag uit op feestjes. Een positieve houding van ouders kan daarin verandering brengen.

36 Brief Aan Stagiair
COLUMN
Frank Jongbloed

37 Arjen Wals: Maak van de klas een ecosysteem
ORD 2012 / ONDERZOEK
Bea Ros
Thema van de Onderwijsresearchdagen (ORD) is de ecologie van het leren. Interview met Arjen Wals, hoogleraar Sociaal leren en duurzaamheid in Wageningen. Hij legt in zijn keynotelezing uit wat het onderwijs kan leren van de natuur.

38 Onderzoek kort
ONDERZOEK
Peter Zunneberg, Luutje Niemandsverdreit
– Tutor werkt leerachterstand weg
– Meer taal leren in dezelfde tijd
– Sex & the single school
– Leerlingen werken wel voor aardige leraar
– Didactief dating

41 Onderzoek nieuw
ONDERZOEK
– Jongens
– Besturen vergeleken
– Cyberpesten

43 De favoriete docent van Ajax-keeper Jasper Cillessen
INTERVIEW
Bea Ros
Ajax-keeper Jasper Cillessen (23) heeft het aan Wim Langedijk te danken dat hij in 2001 toegelaten werd tot de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN), waardoor hij naar de ‘voetbalschool’ van NEC kon. Langedijk was tot zijn pensioen in 2005 wiskundeleraar en conrector op de SSgN.

46 Leerwinst voor de hele klas
ONDERZOEK
Theo van Batenburg
Plannen en zelfwerkzaamheid staan centraal in het Daltononderwijs. Maar dat werkt niet zonder klassikale lessen, blijkt uit Gronings onderzoek.

47 Scholieren willen presteren
ONDERZOEK / ORD 2012
Simone Barneveld
Schoolmotivatie is een belangrijke voorspeller van onderwijsresultaten. Maar wat motiveert leerlingen? Vooral presteren en goede cijfers, zo blijkt.

48 Kwart excellente leerlingen ‘mislukt’ in het vo
ONDERZOEK
Hans Kuyper
Bijna een kwart van de zogenoemde excellente leerlingen haalt het eindexamen in het vwo niet. Middelbare scholen moeten hun daarom meer aandacht geven, in plaats van ervan uitgaan dat ‘ze het toch wel redden’.

RUBRIEKEN

6 Lezerspost
INBOX
– Verloedering of vernieuwing?
– Beste redactie van Didactief
– Ambitieus

7 Ik heb een droom
WISSELSTROOK
Bert-Jan Kollmer, directeur-bestuurder VOO

12 D to Know: nieuws
Jessie van den Broek
– Drie vragen aan Mari‘tte de Haan, hoogleraar Intercultural Education, Universiteit Utrecht
– CJP: Culturele creditcard
– Weg!
– Onder de pannen
– Laatste hoorcolleges
– Prestaties
– Cartoon: Ook docent heeft examenstress
– Examen(stress)
– Opinie: Politiek in de klas
– Stomme snacks
– Cyberpesten

27 Praktijknieuws
Astrid van de Weijenberg
– Kunstvakken met diepgang
– Expedities voor een betere wereld

29 ‘Ik wil een vaderfiguur zijn’
VAKIDIOOT
Hans van Vinkeveen
Ze zijn er nog, bevlogen mensen in het onderwijs. Deze maand: Will Kengen. Hij is officieel conci‘rge, maar hij voelt zich vooral de vertrouwensman van de leerlingen. ‘Elke ochtend begroet ik iedereen met een big smile’.

34 ‘Je ziet ze groeien’
MIJN SCHOOL
Luutje Niemandsverdriet
’t Wildveld in Venlo is een praktijkonderwijs met 220 leerlingen van twaalf tot achttien jaar. Door samenwerking met de Gilde opleidingen kunnen leerlingen op ’t Wildveld ook een Gilde niveau 1 opleiding volgen in de sectoren zorg & welzijn, techniek, groen en horeca.

44 Stekkies
HISTORISCHE FOTO
Amsterdam, 27 juni 1950

50 Boeken
– Gesplitst
– Vrijheid van onderwijs
– Hoe bereidt je een paard?
– Handboek voor elke zorgcošrdinator
– Leiden met liefde
– Wij zijn een groep

52 Actief
– Obama’s in de dop
– Gillen
– Klassieker
– Duurzaamheid
– Verkeer
– Goede Oogst

53 Agenda

54 Colofon en Volgende maand