Didactief — Jrg. 41 (oktober 2011) Nr. 8

3 Munitie
VAN DE REDACTIE
Monique Marreveld
‘Handvaardigheid geven we alleen nog in groep 4-7 vanwege de bezuinigingen.’ ‘Ori‘ntatie op het vervolgonderwijs na 6 vwo doen we nu zelf, met een beroep op u, als ouders.’ Citaten die ik verzamelde op informatieavonden in basis- en voortgezet onderwijs…

6 Minister Van Bijsterveld
INTERVIEW (po/vo)
Monique Marreveld
‘We betalen met z’n allen voor de scholen. Dat de samenleving checks en balances vraagt, vind ik eigenlijk wel gezond.’ Interview met een kordate minister van Onderwijs.

9 Gedurfde actie in Utrecht

COLUMN
Kloprogge
Alleen kinderen met talent worden toegelaten.

11 Wisselstrook
WISSELCOLUMN
Tjeu Seeverens

14 Handen en letters
FOTOWEDSTRIJD
Mark Peeters
Winnaar Didactief fotowedstrijd

16 Jongens doen het slechter – Ja/Nee/Weet niet
REPORTAGE
Luutje Niemandsverdriet
Ze zijn slordig, onge•nteresseerd en school kan hen gestolen worden. Volgens sommigen is dat de reden waarom jongens het op school afleggen tegen de meisjes. Of zijn het toch de hersenen, de schoolorganisatie of een teveel aan juffen? Er lijkt een trend dat jongens het op school slechter doen dan meisjes, al zijn het geen dramatische getallen. Waar ligt het aan? Feminisering, studiehuis of jongensbrein? De wetenschappers spreken elkaar tegen. Maar ŽŽn thema komt steeds terug en dat is de schoolhouding van jongens. “Ik kan meer dan mijn leraren denken”. Didactief neemt de populaire verklaringen onder de loep en zoekt hoe we jongens weer bij de les kunnen krijgen.

22 21ste-eeuwse vaardigheden klinkt zo vorig jaar
COLUMN
Frank Jongbloed

24 ‘Ervaren is het belangrijkste, daar geloof ik heilig in’
MIJN SCHOOL
Filip Bloem
Het Antonius College Gouda is een open katholieke school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo met een kleine negenhonderd leerlingen. www.carmelcollegegouda.nl

29 Onderzoek kort / Nieuw onderzoek
ONDERZOEK
– Onderwijs kneedt vmbo’er tot andere burger dan vwo’er.
– Cyberpesten via sociale netwerken
– Met zelfvertrouwen van havo naar hbo
– Time-out en dan?
– Thuistraining bij dyslexie helpt, maar niet lang
– Zoekstrategie‘n
– Rekenen

34 Onderzoekers over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs
ONDERZOEK
Bea Ros
Over het Nederlands onderwijs wordt veel en vaak geklaagd. ‘Leerlingen leren niets meer’ of ‘Kwaliteit holt achteruit’ heet het dan. Is het werkelijk zo bar en boos? En doen andere landen het inderdaad veel beter dan Nederland? Of valt het allemaal juist enorm mee? Met een NWO-reviewstudie in de hand verzamelde Bea Ros antwoorden over hoe het nou echt gesteld is met de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

37 PISA: Hoe magere prestaties worden goedgepraat
OPINIE
Er is alle reden tot zorg over de staat van het Nederlandse wiskundeonderwijs, betoogt Jan de Lange, voormalig hoogleraar-directeur van het Freudenthal Instituut. Al jaren verbaast hij zich over de vergoelijkende reacties op de PISA-uitslagen voor wiskunde. Als we niets doen, zakt Nederland steeds verder weg.

40 Maori-cultuur

ACHTERGROND (po/vo)
Anneke Hesp
De helft van de Maori-kleuters in Nieuw-Zeeland krijgt gesegregeerd onderwijs in een ’taalnest’. Door hun tweetaligheid nemen zelfvertrouwen en onderwijsprestaties toe.

42 Bijscholing goed voor taalonderwijs
ACHTERGROND (po/vo)
Mieke Smits
De gemeente Den Bosch laat professionals in het primair onderwijs bijscholen en dat werpt zijn vruchten af. Leerlingen leveren betere prestaties en leerkrachten hebben meer plezier in hun werk.

44 Mei Li Vos
INTERVIEW
Bea Ros
Oud-PvdA-kamerlid Mei Li Vos, zat van 1982 tot 1988 op het Christelijk Lyceum Arnhem. Hier kreeg ze wiskundeles van haar favoriete leraar Jan Dijkhuis, 1977 tot 2010 docent op deze school en co-auteur van de methode van de methode Getal en Ruimte.

RUBRIEKEN

10 D to Know

Maaike de Hon, Anne Burgers
– Pedagogisch
– Inspired by…Spinoza
– Achterstand in ’t Groen
– Profielen
– Bij de dag
– Cartoon
– Rondpompen
– In een oogopslag
– Glazen bol
– Drie vragen aan Gerard van der Burgt

15 De eigen leerstijl ontdekken
VAKIDIOOT
Susan de Boer
Ze zijn er nog, de bevlogen leraren die je zelf had willen hebben. Deze maand leraar filosofie Simon Verwer: ‘Jonge mensen moet je helpen zichzelf te ontwikkelen.’

23 Praktijknieuws
– Snel thuis in het voortgezet onderwijs
– Mooi inburgeren

26 Ik weet het Leven rijk
HISTORISCHE FOTO

46 Boeken
– Toen kwam Sam
– Contact maken op school
– Gouden regels voor een sterke school
– Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
– Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie
– Nog meer energie voor elke mentor

48 Interactief
– Cinekid/IDFA
– Tangle
– Bloedstollend
– Nascholing?
– Soldatenwerk
– Zingen voor de Koningin
– Blokkentoren

49 Agenda

50 Colofon en Volgende maand