Didactief — Jrg. 40 (september 2010) Nr. 7

SPECIAL (middenkatern tussen pagina’s 20 en 21): Kneepjes van het vak
OPBRENGST GERICHT WERKEN
Opbrengstgericht werken, het lijkt een modegril, maar het werkt echt. werken aan betere opbrengsten meer is het niet. Hoge doelen stellen, de lespraktijk daarop inrichten, en nagaan of de doelen ook gehaald worden. De kneepjes van het vak zijn te lezen in deze special.


3 Commercie

VAN DE REDACTIE
Simone Barneveld
Gelukkig, mijn zoontje is er net op tijd weg. Hij zat op een kinderdagverblijf van Catalpa. Heel lieve, zorgzame leidsters had hij, daar niet van. Maar nu het verblijf in handen is van een Amerikaanse investeerder, ben ik toch blij dat hij er niet meer naar toe hoeft.

11 Lerende leraar HaydeŽ Ceballos

INTERVIEW (vo)
Truus Groenewegen
2010 is het jaar van ‘de lerende leraar’. Didaktief portretteert leraren die serieus werk maken van hun professionalisering. HaydeŽ Ceballos: ‘Met een master kun je een andere rol nemen in de sectie.

16 “Of hij zit te veel op facebook… —f hij heeft het te druk met cyberpesten”

CARTOON

Berend Vonk

16 Voortaan verdeeld naar school
WISSELSTROOK
Piet van Dijk

17 Spijbelen? Dan geen kinderbijslag
OPINIE
Truus Groenewegen
Leerplichtambtenaren hebben sinds kort een nieuw middel om ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Ze kunnen ouders van hardnekkige spijbelaars de kinderbijslag laten afnemen. Is dit een goede spijbelaanpak of moet het anders?

18 Competentiegericht leren op het vmbo

ONDERZOEK (vo)
Maaike Koopman
Van competentiegericht leren is op veel vmbo-scholen nog geen sprake. Dat is wel het geval op de opleiding Innovatieve Techniek. Daar zijn de leerlingen gemotiveerd en leren ze veel. Het succes staat of valt met een goede beslissing.

19 Griekse tragedie

COLUMN
Kloprogge

SPECIAL (middenkatern tussen pagina’s 20 en 21): Kneepjes van het vak
OPBRENGST GERICHT WERKEN


4 25 jaar basisschool

SPECIAL
Monique Marreveld, Bea Ros
De basisschool jubileert. De wet op het Basisonderwijs trok flinke voren in de onderwijsgeschiedenis. De levensloop van drie kleuter en lagere scholen in Edam, die uiteindelijk fuseren tot ŽŽn basisschool, laat dat mooi zien.

22 Doorsnede: Alexander Roozendaalschool, Purmerend

SPECIAL
Astrid van de Weijenberg
Taal krijgt soms letterlijk handen en voeten op de Alexander Roozendaalschool voor leerlingen met ernstige spraak en taalmoeilijkheden. Met ondersteunden gebaren, melodiebogen en kleuren.

24 Vmbo-schakel werkt

SPECIAL
Annemieke de Vries
Veel leerlingen met een lager advies halen toch een vmbo-diploma,, soms zelfs op het hoogste niveau. Een school in Drachten ontwikkelde voor hen een schakelklas.

25 Burgerschap
SPECIAL
Bea Ros
Nederlandse leerlingen weten veel minder over politiek dan leeftijdgenoten elders in de wereld. Ze denken bijvoorbeeld veel negatiever over immigranten. Tijd oom na te denken over de burgerschapslessen die we leerlingen voorschotelen.

21 Levensfasebeleid is effici‘nt
INTERVIEW (po/vo)
Natalia Boet
Veel problemen van werknemers hangen samen met hun specifieke levensfase. Inzicht daarin bevordert de juiste aanpak van die problemen.

25 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– Ralf Maslowski: “Denk scherper na over burgerschap”
– Wiskunde en emoties
– Snelle hulpverlening in Zuthpen
– Notities maken is niet altijd nuttig
– Italianen grootste pestkoppen
– NTL levert niet meer natuurprofielen op
– Jonge leraren succes in schakelklas

29 Nieuw onderzoek

ONDERZOEK
– Motivatie
– Infovaardig
– Algebra
– Kortlopend Onderwijsonderzoek

30 Een sterk verhaal?
EVIDENCE BASED ONDERWIJS (po/vo)
Helge Bonset
Ingezonden brief met naschrift ‘Genuanceerder’ van Theo Witte

31 Comparative history
COLUMN
Miek van Dam

33 Grip krijgen op de groep
INTERVIEW (po)
Astrid van de Weijenberg
Groepsdynamiek versterken, het kan. Leerkracht Tetske Dammers toonde het aan in haar prijswinnende onderzoek. Van een groep een positieve groep maken: daar ligt voor haar de uitdaging.

RUBRIEKEN


12 Nieuws

20 Praktijknieuws

34 Boeken

36 (Inter)Actief

38 Agenda en colofon