Didactief — Jrg. 40 (juni 2010) Nr. 6

Middenkatern tussen pagina’s 24 en 25:
Special
: Wat is COOL5-18? Cool5-18 volgt leerlingen van hun vijfde tot hun achttiende jaar op vier domeinen: schoolloopbanen, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Zo kunnen we het onderwijsniveau in Nederland in de tijd volgen en nagaan op welke aspecten er eventueel sprake is van voor of achteruitgang.

3 Een minister die luistert

VAN DE REDACTIE
Simone Barneveld
Een wijs mens als minister, dat wenste bijna vier jaar geleden een aantal onderwijsdeskundigen in Didaktief. Of minister Plasterk dat wijze mens was, valt te betwijfelen. Zelf gaf hij in een interview op Leraar24 aan dat hij in een volgend kabinet weer onderwijsminister wilde worden.

4 Leraren doen ertoe

INTERVIEW
Luutje Niemantsverdriet
Prestatiegericht onderwijsbeleid berooft de leraar van zijn professionaliteit en trekt zijn oordeel in twijfel. Zijn motivatie daalt daardoor en dus de kwaliteit van het onderwijs, zegt Christopher Day. Maar het kan goed komen.

9 Studie inspireert

INTERVIEW (vo)
Jacqueline Kuijpers
2010 is het jaar van de ‘lerende leraar’. Didaktief portretteert leraren die serieus werk maken van hun professionalisering. Jos Maessen: ‘Wat ik gisteren heb geleerd, breng ik vandaag in praktijk.’

14 “Morgen mevrouwtje…”
CARTOON
Berend Vonk

14 Onderwijs als wapen
WISSELSTROOK
Carlo Pedroli
In de rubriek De Wisselstrook schrijven schoolleiders op uitnodiging over hun visie op onderwijs. Zij geven daarna het stokje door aan de volgende.

15 Gepeuter aan de kleuterklas

OPINIE
Carolien Nout
De onderwijsraad wil driejarigen op de basisschool laten spelen en leren. Op pedagogisch verantwoorde wijze. Kunnen scholen dat wel waarmaken en zijn kleuters erbij gebaat?

16 Stephanie en Bert

REPORTAGE (vo)
Stephanie Gerritsen (23) en Bert Piening (60) delen dit schooljaar samen groep 7 als respectievelijk leerkracht groep 6/7 en groep 7/8 van de St. Jozefschool in Bergeijk. De school participeert in het leernetwerk ‘Geef de leerkracht de middelen voor zijn vak terug’, begeleid door het Ruud de Moor Centrum.

18 Achtergelaten in de zomervakantie

ACHTERGROND (vo)
Ans Aerts
Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en gedwongen achterlating: het lijkt een ver van mijn bedshow. Maar er zijn genoeg leerlingen slachtoffer. Scholen kunnen daarom hun ogen er niet voor sluiten.

20 De school van de toekomst

COLUMN
Kloprogge

22 Soepel van speciaal onderwijs naar vo
INTERVIEW (po/vo)
Lisette Blankestijn
Goed nieuws: bijna tweederde van de leerlingen die in 2008 het speciaal basisonderwijs (sbo) verlieten, kunnen een regulier diploma in het voortgezet onderwijs behalen. Vier sbo-scholen laten zien hoe zij de overgang naar het voortgezet onderwijs aanpakken.

25 Onderzoek kort

ONDERZOEK
– Interview: ‘Maak docent eigenaar van vernieuwing’
– Laat leerlingen kleuters voorlezen
– Docenten moeten het zelf doen
– Schooltaal thuis helpt kleuters
– Innovatie van hype naar realisme
– SLIM in speciaal onderwijs
– Hardop lezen helpt

29 Nieuw onderzoek

ONDERZOEK

30 Alert op sociale angst
INTERVIEW (po)
Hans Vogelsang
Als niets aan extreme sociale angst gedaan wordt, kan het kinderen de rest van hun leven blijven achtervolgen. Juist tijdens de middelbare schooltijd kunnen docenten een signalerende functie op zich nemen.

32 Val docenten niet lastig met vage cursussen

INTERVIEW
Simone Barneveld
Een leerling komt met een iPad de klas binnen, de docent staat nog met een krijtje in zijn hand. Het is hoog tijd dat leraren zich verder ontwikkelen, vindt hoogleraar Rob Martens. ‘Docenten zijn, net als andere hoogopgeleiden, zelf verantwoordelijk voor hun professionalisering’.

34 Een knusse school die voelt als thuis

DOORSNEDE
Stef Verhoeven
In Kaapstad, Zuid-Afrika, staat De Nederlandse School. Aan het eind van hun schoolweek komen ruim zestig Nederlandse en Vlaamse kinderen hier samen voor oer-Hollands onderwijstoetje: drie uur Nederlandse taal en cultuur.

36 Mediation

INTERVIEW (po)
Linda Welther
Opgebouwde spanningen met een collega of leidinggevende kunnen leiden tot een geschil waar je samen niet meer uitkomt. Mediation is nog vrij onbekend in het onderwijs, maar soms helpen een paar gesprekken al.

38 Sociale relaties

ONDERZOEK
Helena Pennings, Antonius Cillessen
Leraren hebben weinig inzicht in de sociale relaties binnen een klas. Alleen leraren die fulltime werken hebben eing idee wie geliefd is en wie niet.

39 Nintendo DS

COLUMN
Miek van Dam

41 Inspirerende rolmodellen
INTERVIEW (hbo/vo)
Marco Krijnsen
Edith Roefs, docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, ging op zoek naar inspirerende docenten. Ze vond er tien en schreef hun ervaringen op.

Middenkatern tussen pagina’s 24 en 25:
SPECIAL

1 Wat is COOL5-18
?
SPECIAL
Greetje van der Werf

1 Opleiding en taal cruciaal
SPECIAL
Geert Driessen
Is er verband tussen de mate van integratie van allochtone ouders en de reken- en taalvaardigheid van hun kinderen? Ja, maar vooral het opleidingsniveau en de beheersing van het Nederlands zijn van belang.

2 Dalton doet het beter dan de doorsnee school

SPECIAL
Tineke Paas, Lia Mulder
Voor het eerst hebben traditionele vernieuwingsscholen meegedaan aan een grootschalig cohortonderzoek. Dalton komt het beste uit de bus op taal en rekentoetsen, Jenaplan scoort lager dan het landelijk gemiddelde.

5 Allochtone leerling denkt na over burgerschap

SPECIAL
Guuske Ledoux, Harm Naayer
Burgerschap telt, in de klas, in de maatschappij. In COOL5-18 is voor het eerst in cohortonderzoek aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren, met name aan burgerschapscompetenties. Allochtone leerlingen in groep 8 blijken er relatief veel mee bezig. In het voortgezet onderwijs eisenandere zaken de aandacht op.

8 Hoe zit motivatie eigenlijk in elkaar

SPECIAL
Hans Kuyper
Met behulp van COOL5-18 is het begrip motivatie ontrafeld. Wat blijkt: jongens willen niet afgaan, meisjes willen het zelf snappen. En allochtonen zijn sowieso meer gemotiveerd.

11 Achmed spelt (soms) beter

SPECIAL
Jos Keuning, Anton BĀŽguin
Nederlanders kunnen niet meer spellen, zegt iedereen. Met name allochtone leerlingen zouden er moeite mee hebben. COOL5-18 laat echter zien dat zij in het voortgezet onderwijs een achterstand in werkwoordspelling lijken om te buigen in een kleine voorsprong.


RUBRIEKEN

10 Nieuws

21 Praktijknieuws

42 Boeken

44 (Inter)Actief

46 Agenda en colofon