Didactief — Jrg. 38 (november 2008) Nr. 9

Special: WAT WERKT OP SCHOOL
– Tussen pag. 22 en 25

4 De ideale leraar
MEESTERSCHAP (po/vo)
Bea Ros

De ideale leraar is een VIP. Zij of hij beschikt over Vakkennis, Interventie & Persoonlijkheid. Wordt ‘ie geboren of gemaakt, de ideale leraar? Didaktief legde de kenmerken voor aan deskundigen uit de praktijk.

9 Leraar met passie
INTERVIEW (vo)
Simone Barneveld.
Het is alsof niemand meer leraar wilt zijn. De klok van het toenemende lerarentekort tikt steeds harder. Toch staan er nog mensen met passie voor de klas. In deel 8 van deze serie: Marie-JosŽ van Groenendael: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen hobby’s hebben naast school.’

10 Allochtone ouders
OUDERBETROKKENHEID (po/vo)
Linda Douma, Mari‘tte de Haan
Allochtone ouders doen niet mee op school, is het vooroordeel. Toch blijken zij geen fundamenteel andere visie op de functie van school te hebben.

12 Probleemleerlingen belemmeren onderwijs
ONDERZOEK

Annemieke de Vries
De helft van de eerstejaars leerlingen van twee groene mbo-scholen kampt met problemen die het leren in de weg kunnen staan. Dat kost docenten tijd en energie. Intensieve interactie en praktijkgerichte opdrachten lijken te helpen.

15 Ergernissen
NIEuWS
Luutje Niemandsverdriet
Regels zijn nuttig, maar leraren ergeren zich aan de manier waarop ermee wordt omgegaan. Vooral de 1040-urennorm en niet-nagekomen afspraken over petjes en mobieltjes scoren hoog op de ‘irritatieschaal’.

18 CARTOON
Niels Bongers

18 Excellentie
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Simone Barneveld

19 ICT, oplossing voor het lerarentekort?

OPINIE
Alette van de Schaft

20 Rekentoets…woordjes leren!
TAALACHTERSTAND
Arjen Scholten
Allochtone leerlingen zijn vaak goed in staat om ‘kale’ rekenproblemen op te lossen. Maar ze struikelen over het lastige taalgebruik van opdrachten in de Cito-toets. Scholen kunnen hun kinderen beter toerusten voor die toets.

21 Kloprogge

COLUMN
Special: wAT WERKT OP SCHOOL

22 Vuurtoren maakt effect differentiatie tastbaar
Basisschool De Vuurtoren in Scheveningen werkt serieus aan onderwijsverbetering op basis van de idee‘n van Robert Marzano. Klassendoorbrekend rekenen als een overtuigende testcase voor differentiatie.

24 Verbeter je onderwijs, begin bij Marzano
Zet alle bevindingen uit onderwijsonderzoek op een rijtje, dan weet je wat wel en niet werkt. Dat is wat de Amerikaanse onderwijskundige Robert Marzano heeft gedaan. Zijn meta-analyse is een rijke bron voor scholen die hun prestaties willen verbeteren, zegt Marcel Bogaarts, manager bij Bazalt.
26 Niet de afkomst maar de toekomst telt
DOORSNEDE
Paul van der Bijl
Het Calandlyceum in de Amsterdamse wijk Osdorp is een gemengde school in een voornamelijk zwarte buurt. De wijk heeft niet bepaald een goede reputatie, de school daarentegen wel. Veel leerlingen komen uit andere delen van de stad en zelfs buiten de hoofdstad dagelijks naar Amsterdam-West.


28 Schakelklassen effectief
ONDERZOEK
Guuske Ledoux, Lia Mulder
Kinderen met een grote taalachterstand hebben baat bij een schakelklas. Vooral oudere kleuters en leerlingen vanaf groep 5 profiteren ervan. De prestaties in begrijpend lezen gaan omhoog.

30 Puberhersenen

HERSENONDERZOEK
Simone Barneveld
Achtjarigen reageren beter op positieve feedback, twaalfjarigen en volwassenen beter op negatieve, zo blijkt uit hersenonderzoek. De leerstrategie van kinderen verandert radicaal rond het twaalfde jaar. Maar om direct de lespraktijk aan te pakken op grond van deze uitzonderlijke bevinding, daarvoor vindt ontwikkelingspsycholoog Eveline Crone het nog te vroeg.

32 Plusklas 1

COLUMN
Miek van Dam

33 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– ‘Een goede leraar heeft idealen’
– Actief wiskundig denken
– Schoolverlaters kritisch over onderwijs
– Alcohol smaakt naar meer
– Buitenland: hoe vrij is de leraar?
– Meisjes blijven meisjes
– Beter kiezen voorkomt studie-uitval

37 Nieuw Onderzoek

ONDERZOEK

38 Lezersreactie over de nadruk op technisch lezen
OPINIE


RUBRIEKEN

8 Praktijknieuws

14 Nieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & gesurft

46 Agenda en colofon