Didactief — Jrg. 37 (december 2007) Nr. 10

Special: FULL COLOR
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 Jongens: de t-factor
REPORTAGE
Monique Marreveld
Een jongenslijf maakt veel meer testosteron aan dan een meisjeslijf. Dit maakt jongens drukker en beweeglijker. De leerkracht die rekening houdt met deze t-factor, kan een hoop gedonder in de klas voorkomen.

7 Kloprogge
COLUMN
Vrolijk jeugdbeleid.

8 Verbetering curriculum: ‘Hobby van de directie’
ONDERZOEK
Kim Schildkamp

10 Obstakels wegnemen
ONDERZOEK
Linda Welther

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Veto scholierenstaking
REDACTIONEEL
Monique Marreveld

17 Terug naar de mms?
OPINIE

18 Aantrekkelijk en asociaal maakt populair
ONDERZOEK

Astrid van de Weijenberg
Goeduitziende, goedgebekte en sportieve jongens en meisjes komen weg met behoorlijk antisociaal gedrag. Maar andere leerlingen die dit gedrag kopiĀ‘ren, worden er niet populairder op. Populariteit is niet af te dwingen.

———————————————————————–
Special: FULL COLOR
Alle hens aan dek in het onderwijs. Wie dat meent, weet dat jongeren van allochtone afkomst nodig zijn voor de klas. Hun talenten worden nu onderbenut. Met betere begeleiding van eerste-generatiestudenten en goede afspraken met stagescholen kan het aantal allochtone leerkrachten omhoog. Didaktief inventariseerde een aantal good practices. Maar biculturele studenten moeten zelf ook doorzetten: zich niet laten discrimineren en zich niet in de hoek laten zetten. Twee doorzetters vertelden aan Didaktief hoe moeilijk dat soms is. Een special vol kleur, kortom, ter inspiratie en lering.

4 ‘Get out of the corner’
6 Moslim worstelt op pabo
8 Trends in Europa
12 Stilstaan bij vanzelfsprekendheden
15 Doorzetters aan het woord

———————————————————————–


21 Onderzoek kort
– Fred Paas over het betere jatwerk
– Internet vergt eigen leesvaardigheid
– Speciaal onderwijs te hoog gegrepen
– Meetinstrument voor mediawijsheid
– Hulp op maat voor lwoo-leerling
– Leerlingenzorg krijgt vaste plaats
– Sporten voor beter gedrag
– Sleutels voor effectieve schoolverbetering

25 Nieuw onderzoek

26 Doorsnede: basisschool De Zonnestraal, Den Haag
PRAKTIJK
Carolien Nout

28 Leerkracht kan meeste zorgleerlingen wel aan
Mechtild Derriks
Een zorgleerling opvangen in de reguliere groep: de meeste leerkrachten denken dit met goede ondersteuning wel te kunnen. Maar er zijn grenzen. Op een kind met het Downsyndroom zitten leerkrachten nog niet te wachten.


30 Zelfevaluatie: lastig maar leerzaam
ONDERZOEK
Anne ter Beek
Zelfevaluatie en visitatie door collega-basisscholen: ze zijn lastig maar wel leerzaam. Zelfevaluatie vergroot bij teams de aandacht voor kwaliteitszorg, en bij directeuren het inzicht in de eigen school. Maar voor externe verantwoording met de opbrengsten aan de inspectie is het nog te vroeg.

31 Maastricht is ook mooi!
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

12 Nieuws

20 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd & Gesurft

38 Agenda