Didactief — Jrg. 36 (mei 2006) Nr. 5

Thema: NIEUWE ONDERBOUW VO
De afschaffing van de basisvorming vormt voor maar liefst 95 procent van de middelbare scholen aanleiding om de onderbouw te veranderen. In dit themanummer laten vier scholen zien hoe ze daarbij te werk gaan. Hoogleraar Greetje van der Werf is echter sceptisch over de nieuwe onderbouw. En veel docenten vrezen voor teloorgang van hun vak.

4 Onderwijspeil is sinds de basisvorming gedaald
THEMA
Bea Ros


8 Leren in maatjescirkels
THEMA
Linda Welther

9 Klassikale les blijft
THEMA

Carolien Nout

11 Gedurfde ommezwaai
THEMA
Linda Welther

12 Vakverenigingen maken zich zorgen
THEMA
Monique Marreveld

26 Doorsnede: NSG Groenewoud, Nijmegen
THEMA
Peter Zunneberg

18 CARTOON
Niels Bongers

18 Keuze
REDACTIONEEL

19 Kiezen of sturen?
OPINIE
Jongeren zouden gestimuleerd moeten worden om een studie of beroep te kiezen waaraan de maatschappij behoefte heeft. Zo vinden ze eerder een baan en worden dreigende personeelstekorten teruggedrongen. Een goed idee?

20 Volg je hart
JUBILEUMVERHAAL
Peter van Maaren
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 4, ‘Volg je hart’ van Peter van Maaren.

24 Het nieuwe leren ontrafeld
ONDERZOEK
Paul van der Bijl
Tientallen basisscholen in Nederland omarmen het nieuwe leren. Onderzoekers van het SCO-Kohnstamm Instituut maken de balans op. En formuleren een definitie van de wat vage term.

28 Verbeter de wereld, begin op school
PRAKTIJK
Marianne Dessens, Lilian Pot

30 Allochtoon leest sneller met directe instructie
ONDERZOEK
Theo van Batenburg

31 Onderzoek kort
– Expertisecentra krijgen vorm
– Aanpak achterstand: keuzes maken
– De logica van jeugdcriminaliteit
– Vitaminen veroveren vmbo
– Vluchtelingetjes veilig op school
– Gemengde klas helpt integratie niet
– Inzicht in bovenschools management

35 Nieuw onderzoek

36 Schatten van kinderen
ONDERZOEK
Casper Hulshof
Leren rekenen betekent allang niet meer ellenlange staartdelingen oplossen. Een nieuwe vaardigheid is schatten. Met schatten bepaalt de leerling een globaal antwoord op een rekenopgave. Goede rekenaars blijken ook betere schatters.

38 Heilig boontje
COLUMN
Miek van Dam

39 Counselor als probleemoplosser
PRAKTIJK
Linda Welther
Nieuw: de schoolcounselor. Leerlingen – of docenten – met persoonlijke problemen kunnen z— bij deze hulpverlener terecht. Een bezoekje aan een counselor is minder beladen dan aan een therapeut.

RUBRIEKEN

14 Nieuws
– Brede school wint terrein
– Betere loopbaanbegeleiding nodig
– Entreetoets voor pabo-studenten
– Extra geld voor het jonge kind
– Cao-impasse dreigt voor vo
– Juf bepaalt leesprestaties
– Godsdienstles van uitzendkrachten

23 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda