Didactief — Jrg. 35 (september 2005) Nr. 7

4 Worstelen met basisonderwijs
INTERVIEW
Linda Welther
De wet op het Basisonderwijs zou alle kinderen het ideale onderwijs bieden, zo dacht men in 1985. Inmiddels weten we beter. Scholen kunnen hun onderwijs maar beter afstemmen op de doelgroep, stelt Wim Meijnen. ‘Achterstandsleerlingen laat je niet zonder meer op een Montessorischool los.’

7 De dilemma’s blijven
INTERVIEW
Linda Welther

9 Opgejaagde kleuters
INTERVIEW
Astrid van de Weijenberg
Jonge kinderen worden steeds vroeger aan het leren gezet. Maar de ontwikkeling van kleuters kun je nog niet sturen, vindt orthopedagoge Sieneke Goorhuis-Brouwer. ‘Heb vertrouwen in de eigenheid van het kind. Opjagen helpt niet.’

14 CARTOON
Niels Bongers

14 VacuŸm
REDACTIONEEL

15 Huisbezoeken?
OPINIE

16 Sores in de brugklas
PRAKTIJK
Linda Welther
De overgang van groep 8 naar de brugklas is voor veel leerlingen een probleem. Scholen staan te popelen om deze kloof te overbruggen. Hun initiatieven helpen vooral de hoger begaafde en de praktisch geori‘nteerde leerling.

18 Kloprogge
COLUMN
De opvoeding van een puppie

20 Het onderwijs en de varkenscyclus
PRAKTIJK
Monique Marreveld
De onderwijsarbeidsmarkt is net een pendule, zij slingert heen en weer tussen overschot en tekort. Vanaf 2007 zal het aantal vacatures sterk groeien. Maar wie zich nu aanmeldt, belandt in de kaartenbak: er is dit jaar nog geen zij-instromer aangenomen.

24 Doorsnede: Sg Reggesteyn, Nijverdal
PRAKTIJK
Monique Marreveld
De werkplekkenstructuur is niet meer weg te denken op de vmbo-locatie van scholengemeenschap Reggesteyn, Nijverdal. Er staan echte auto’s op de brug. En de leerlingen elektrotechniek experimenteren er – als enigen in Nederland – met domotica.

26 Kleuters vinden toetsen leuk
ONDERZOEK
Peter Zunneberg
Het is goed om jonge kinderen te toetsen en het kan ook, vindt onderwijskundige Anneke van der Hoeven. Maar de kleutertoets moet niet gebruikt worden voor de verdeling van gewichtengelden, zoals de minister voorstelt.

30 Onderzoek kort
– Onderwijsassistenten zijn de toekomst
– Haal de natuur in school
– Open mogelijkheden komen in zicht
– Docent praktijkonderwijs is creatief
– Leerwerktrajecten hebben succes
– Met de klas de grens over

33 Nieuw onderzoek

34 Ervaringen met kortlopend onderzoek
Simone Barneveld
Minilesjes op werkvloer.

36 Lezersreacties
OPINIE

37 Rekenen
COLUMN
Miek van Dam

38 Computer scoort goed
ONDERZOEK
Irma van der Neut, Froukje Wartenbergh-Cras

RUBRIEKEN

8 Praktijknieuws

10 Iets gemist?


11 Nieuws
– Discussie over maatschappelijke taak
– ‘Geef bijzonder onderwijs acceptatieplicht’
– Bta, best belangrijk
– Scholen worden autonomer
– Acties voor meer gym

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd

46 Agenda